Algemene voorwaarden Tjongerschans ID-pas als betaalmiddel

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 01-01-2019

In deze algemene voorwaarden lees je wat jouw rechten en plichten zijn als houder van een Tjongerschans ID-pas. We hebben de voorwaarden zo duidelijk mogelijk opgeschreven. Heb je toch vragen? Stel ze dan aan de medewerkers van het facilitair servicebureau via: facilitairservicebureau@tjongerschans.nl.

1. Wat is de Tjongerschans ID-pas

Medewerkers van Tjongerschans kunnen met de Tjongerschans ID-pas de betalen in het bedrijfsrestaurant Tjongerplaza en Brasserie Z!N. Daarnaast wordt de ID-pas gebruikt voor toegangscontrole zoals op het parkeerterrein. De ID-pas is persoonsgebonden en het is niet toegestaan de ID-pas aan derden uit te lenen. Pashouders zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van hun ID-pas.

2. Hoe werkt de Tjongerschans ID-pas

Met de ID-pas kun je producten in het bedrijfsrestaurant Tjongerplaza en Brasserie Z!N van Tjongerschans betalen. Betalen doe je door de ID-pas voor een paslezer te houden. Als je op saldo betaalt, vind je je aankoop terug op de kassabon en – desgewenst - ook op de internetportal. Hiervoor dien je wel eerst een account aan te maken.

3. Voor wie is de Tjongerschans ID-pas bedoeld

De Tjongerschans ID-pas is bedoeld voor medewerkers, medisch specialisten, stagiaires en personeel niet in loondienst van ziekenhuis Tjongerschans. Daarnaast op verzoek ook voor externen die Tjongerschans regelmatig bezoeken.

4. Een Tjongerschans ID-pas aanvragen

Medewerkers van Tjongerschans, medisch specialisten, stagiaires en personeel niet in loondienst van ziekenhuis Tjongerschans krijgen een ID-pas zodra ze ingeschreven zijn ingeschreven bij Tjongerschans.

5. Kosten

Aan medewerkers van Tjongerschans, medisch specialisten, stagiaires en personeel niet in loondienst van ziekenhuis Tjongerschans wordt de Tjongerschans ID-pas gratis verstrekt.

6. Verlies, diefstal of breuk van de Tjongerschans ID-pas

Verlies of diefstal van de Tjongerschans ID-pas dient de pashouder direct door te geven aan het facilitair servicebureau van Tjongerschans. De ID-pas wordt dan geblokkeerd. Je kunt dan een nieuwe Tjongerschans ID-pas aanvragen, hiervoor dien je een vergoeding van € 25,- te betalen. Bij breuk wordt er een nieuwe pas gemaakt.

7. Inleveren van de Tjongerschans ID-pas

Wanneer de Tjongerschans ID-pas niet langer nodig of gewenst is, kun je deze inleveren bij het facilitair servicebureau. Het eventueel resterende saldo wordt, indien mogelijk, geretourneerd.

8. Privacy

Persoonlijke gegevens van mensen met een Tjongerschans ID-pas worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Ziekenhuis Tjongerschans houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

9. Aansprakelijkheid

Tjongerschans B.V. kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door ons in de nakoming van de overeenkomst. Wij zijn bijvoorbeeld aansprakelijk als de tekortkoming het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. Als de tekortkoming niet aan ons kan worden toegerekend, zijn wij niet aansprakelijk. Wij hoeven slechts schade te vergoeden als die in voldoende rechtstreeks verband staat met de gebeurtenis waarvoor wij aansprakelijk zijn en daarvan een gevolg is, en die schade ons mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. De aansprakelijkheid voor schade is gelimiteerd tot een bedrag van € 30,-. Verder komt enkel een schade boven de € 5,- in aanmerking voor schadevergoeding. Uit de wet vloeit voort dat u gehouden bent tot het in redelijkheid nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van uw schade. Pashouder is ten opzichte van ons hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die ten opzichte van ons voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.

10. Correspondentiegegevens

Tjongerschans BV
T.a.v. facilitair servicebureau (KP 53110)
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen