Kwaliteit en veiligheid

Dagelijks werken we aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. We gebruiken hiervoor het Veiligheid Management Systeem (VMS). We meten onze prestaties en leggen verantwoording af over wat we doen. De resultaten uit vergelijkende onderzoeken maken we zelf openbaar, zodat patiënten en andere belanghebbenden weten waar wij staan als het gaat om de kwaliteit van de geleverde zorg. Om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden, is de mening van onze patiënten onmisbaar. Daarom vragen wij iedere patiënt proactief naar de manier waarop hij of zij de zorg heeft ervaren.

Lees meer over: