Juridische vorm

Ziekenhuis Tjongerschans maakt deel uit van Zorgpartners Friesland, de overkoepelende stichting waarvan de drie afzonderlijke BV's Tjongerschans, Medisch Centrum Leeuwarden en Noorderbreedte (ouderenzorg) deel uitmaken. Er is eenheid van bestuur en eenheid van toezicht. Dat betekent dat de drie BV's worden bestuurd door één Raad van Bestuur en dat één Raad van Toezicht het toezicht op (het bestuur van) de BV's uitoefent. De BV's zijn echter zelfstandige entiteiten met een eigen begroting en een eigen jaarrekening (die op concernniveau wordt geconsolideerd).  

De vennootschap Tjongerschans heeft tot doel het, ten dienste van het algemeen belang, bevorderen en (doen) leveren van een samenhangend aanbod aan medisch specialistische zorg, andere zorg en dienstverlening, kwalitatief hoogstaande diagnostiek, behandeling, begeleiding, verpleging, verzorging en adequate informatievoorziening.

Ziekenhuis Tjongerschans B.V.
RSIN / fiscaal nummer: 803520803
Nummer van de Kamer van Koophandel: 41005022

PDF DocumentFormulier publicatieplicht Zorginstellingen 2022.pdf