Juridische vorm

Ziekenhuis Tjongerschans maakt deel uit van Zorgpartners Friesland, de overkoepelende stichting waarvan de drie afzonderlijke BV's Tjongerschans, Medische Centrum Leeuwarden en Noorderbreedte (ouderenzorg) deel uitmaken. Er is eenheid van bestuur en eenheid van toezicht. Dat betekent dat de drie BV's worden bestuurd door één Raad van Bestuur en dat één Raad van Toezicht het toezicht op (het bestuur van) de BV's uitoefent. De BV's zijn echter zelfstandige entiteiten met een eigen begroting en een eigen jaarrekening (die op concernniveau geconsolideerd wordt).  

De vennootschap Tjongerschans heeft tot doel het, ten dienste van het algemeen belang, bevorderen en (doen) leveren van een samenhangend aanbod aan medisch specialistische zorg, andere zorg en dienstverlening, kwalitatief hoogstaande diagnostiek, behandeling, begeleiding, verpleging, verzorging en adequate informatievoorziening.