Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Tjongerschans ziekenhuis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om aan de eerder genoemde doelen en wettelijke verplichtingen te voldoen. 

  • De wettelijke bewaartermijn van het EPD is twintig jaar volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) na laatste patiëntcontact;
  • De wettelijke bewaartermijn van de patiëntenadministratie is zeven jaar na beëindiging van de behandeling;
  • Klachten, claims en geschillen 10 jaar na afwikkeling van de klacht, claim of geschil;
  • Camerabeelden van het buitenterrein, in algemene ruimten zoals de wachtkamer van de SEH en de Radiologie, de centrale hal en gangen worden binnen 24 uur gewist, tenzij er sprake is van een incident of calamiteit. In dat geval is de maximale bewaartermijn 4 weken. De bewaartermijn kan alleen met schriftelijke toestemming van de Functionaris Gegevensbescherming verlengd worden;
  • Sollicitatiebrieven en CV’s van afgewezen kandidaten worden 4 weken na einde procedure vernietigd. Op verzoek van een sollicitant kunnen de brief en de CV één jaar bewaard blijven.