Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw:

  • recht op inzage
  • recht op rectificatie
  • recht op vergetelheid 
  • recht op beperking
  • recht van bezwaar
  • recht op dataportabiliteit

 

U wilt gebruik maken van uw rechten

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan kunt u daarvoor het aanvraagformulier gebruiken. Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar privacy@tjongerschans.nl of een brief sturen aan:

Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen

T.a.v. Functionaris gegevensbescherming

Postbus 10500

8440 MA Heerenveen

 

Uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst zullen wij reageren op uw verzoek. Wilt u gebruik maken van het recht op het verwijderen van uw gegevens, dan ontvangt u uiterlijk na 3 maanden een reactie. Deze termijnen zijn opgesteld zodat zorgvuldigheid is gewaarborgd. Zie voor een nadere toelichting het pivacyreglement.

 

 

 

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 819