Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten. U heeft als patiënt van Tjongerschans namelijk het recht op:

  • inzage/kopie van uw medisch dossier
  • rectificatie van gegevens
  • vergetelheid (het wissen van gegevens)
  • beperking
  • bezwaar
  • dataportabiliteit

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?
Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan kunt u daarvoor het aanvraagformulier gebruiken. Heeft u vooraf vragen, dan kunt u een mail sturen naar privacy@tjongerschans.nl 

Uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst zullen wij reageren op uw verzoek. Wilt u gebruik maken van het recht op het verwijderen van uw gegevens, dan ontvangt u uiterlijk na 3 maanden een reactie. Deze termijnen zijn opgesteld zodat zorgvuldigheid is gewaarborgd. Zie voor een nadere toelichting het pivacyreglement.

Kosten
Het eenmalig opvragen van uw medische dossier kan kosteloos. Bij veelvuldig opvragen van kopieën brengt Tjongerschans kosten in rekening.