Toekomstbestendige ziekenhuiszorg

De bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen MCL, Tjongerschans, Antonius en Nij Smellinghe hebben, samen met de zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en coöperatie VGZ, scenario’s ontwikkeld voor toekomstbestendige ziekenhuiszorg in Friesland. In 2023 is na intensief overleg unaniem gekozen voor het voorkeursscenario van drie ziekenhuizen in plaats van vier; een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure, waar de ziekenhuislocaties van Antonius en Tjongerschans dan in opgaan. Dit scenario wordt de komende tijd uitgewerkt. Het gaat om een plan voor de lange termijn. Het realiseren ervan duurt zeker tot 2034 en verder. De bestuurders zijn er van overtuigd dat op die lange termijn drie volwaardige ziekenhuizen – met Leeuwarden als topklinisch ziekenhuis – de beste garantie bieden om inwoners in het verzorgingsgebied de kwalitatief goede basiszorg en topklinische zorg te kunnen blijven bieden die ze nodig hebben.

Eén website voor toekomst ziekenhuiszorg
Aan de toekomstplannen voor de ziekenhuiszorg in Friesland en de aangrenzende gebieden werken we gestaag verder. Om aan te geven waar we mee bezig zijn, hebben we alle informatie ondergebracht op een gezamenlijke website: Ziekenhuiszorg Friesland

 
Fusie
Op dit moment spelen ook andere ontwikkelingen, op 1-1-2025 gaan MCL en Tjongerschans fuseren