Waar staan we voor

Bij Tjongerschans worden we gedreven door de zorg voor mens en maatschappij. Wat we daarmee bedoelen? We doen ons uiterste best om elke patiënt de best passende zorg te bieden. Daarmee dragen we bij aan een duurzaam zorgstelsel. We zien het als onze maatschappelijke plicht om alles wat ervoor nodig is om dit te realiseren, zo zorgvuldig mogelijk in te zetten. 

Onze sterke positie in het zorgnetwerk en inzet op digitale zorg helpen waardegedreven zorg op de juiste plek te creëren.Tegelijkertijd is Tjongerschans een vooruitstrevend ziekenhuis dat een inspirerende en duurzame werkomgeving biedt, waarin de juiste mix aan ervaring, talent, kennis en kunde een klimaat scheppen dat waardegedreven zorg op de juiste plek mogelijk maakt .

Onze missie en visie
Tjongerschans verleent zorg aan een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners. Als regionaal ziekenhuis zetten wij in op een sterke diagnostiek en het bieden van zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener moet worden geboden. Niet het zorgproduct, maar het zorgpad van de patiënt is daarin leidend. Als regionaal ziekenhuis werken we nauw samen met huisartsen, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de overige ziekenhuizen in Friesland.

Onze kernwaarden

  • Mensgericht
  • Bevlogen
  • Professioneel verantwoordelijk

Deze kernwaarden vormen het vertrekpunt voor alles wat wordt gedaan in het ziekenhuis. Ze zijn voelbaar aanwezig door heel Tjongerschans. Onze kernwaarden fungeren als kompas voor onze gastvrijheid en vormen de kern van onze cultuur. Het geeft ons ziekenhuis een vertrouwd en eigen gezicht.

Gecommitteerd aan goede zorg
Hoogwaardige en efficiënte zorg bieden aan de mensen in onze regio en soms daarbuiten: dat is onze core business. Daarbij zijn we helder over onze prestaties en keuzes. We kiezen er soms voor om iets aan anderen over te laten. Als het nodig is, zorgen we ervoor dat onze patiënten elders goed worden geholpen.

Gezond als onderneming
Om goede zorg te kunnen bieden moet een ziekenhuis zelf ook gezond zijn. Aan de basis van al ons handelen ligt daarom een verantwoorde bedrijfsvoering. Dat doel bereiken we niet door een boekhoudkundige benadering.

Beleidsplan
In ons beleidsplan 2022- 2026 'Beter worden doen we samen' kunt u nog eens rustig nalezen hoe wij tegen alle ontwikkelingen in de zorg aankijken en wat onze ambities zijn om patiënten uit onze regio de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Of bekijk deze animatie: