Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

In het kader van uw behandeling zijn wij verplicht een (Elektronisch) Patiënten Dossier (EPD) aan te leggen. Om zeker te weten dat uw gegevens ook in uw EPD terechtkomen, moeten we heel duidelijk vaststellen wie u bent en moeten we u goed kennen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken1 we die ook. Met uw persoonsgegevens kunnen we:

Onze wettelijke behandelovereenkomst uitvoeren

Zodra u bij ons contact heeft met een medisch specialist of andere zorgverlener, gaat u een geneeskundige behandelovereenkomst aan (Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO). Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld  een medisch dossier aanleggen, rapporteren aan uw huisarts, afspraken met u maken, vragen of u tevreden bent over de behandeling en verzorging in ons ziekenhuis, uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn, en contact met u opnemen.

Ons houden aan de wet

Voor ziekenhuizen gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Als u patiënt bij ons wordt, gaan we bijvoorbeeld:

 • Een dossier bijhouden over uw gezondheidstoestand in het kader van de WGBO.
 • U identificeren (Identificatie- en Vergewisplicht): wanneer u zich aanmeldt in ons ziekenhuis, controleren we via de aanmeldzuil of u echt bent wie u zegt te zijn. Uw identiteitsbewijs wordt op dat moment gescand , maar niet opgeslagen, want dat mag niet;
 • Rekening houden met veranderingen in uw situatie (zorgplicht);
 • Uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens mogen opvragen;
  Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
  GGD in de functie van gemeentelijk lijkschouwer bij verdenking niet natuurlijke dood
  GGD melding infectieziekten, volgens Infectieziektewet
  Gemeente bij overlijden, de Wet op Lijkbezorging 

1 Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De 'Algemene Verordening Gegevensbescherming’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’