Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is en in noodsituaties. Bijvoorbeeld met andere zorgverleners omdat zij uw behandeling samen met ons uitvoeren of als zij uw zorg van ons gaan overnemen. Met politie, justitie en toezichthouders in de gezondheidszorg in geval zij op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Ook in het kader van (wetenschappelijk) onderzoek met patiëntgegevens en kwaliteitsonderzoek verstrekken we gegevens. Studenten/stagiaires van zorgopleidingen maken gebruik van werkelijke patiëntcases tijdens hun opleiding en voor hun afstudeeronderzoek. De casusverslagen en afstudeeronderzoeken zijn anoniem.

Familie
Uw gegevens mogen niet zonder uw toestemming aan uw partner, kinderen, familie of vrienden worden gegeven, ook niet na overlijden. Nabestaanden hebben zonder geregistreerde toestemming van de overledene geen recht op inzage in het dossier. Toch kunt u na overlijden van een familielid nog vragen hebben. Bespreek dit met de zorgverlener. 

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons strikt aan. Hieronder ziet u met wie we persoonsgegevens kunnen delen:

Andere zorgverleners(instellingen) en organisaties

Binnen en buiten Tjongerschans worden gegevens die op u betrekking hebben zo nodig aan de volgende personen, afdelingen of instellingen verstrekt:

 • Eigen medewerkers voor de afhandeling van de behandeling met de zorgverzekeraar; afhandeling klachten en claims; bewaken en controleren van medicijngebruik
 • Uw huisarts / specialist ouderengeneeskunde;
 • Externe zorgverleners die bij de directe hulpverlening betrokken zijn;
 • IKNL voor kankeronderzoek;
 • Zorgverzekeraars voor de facturering;
 • Voor (wetenschappelijk) onderzoek met patiëntgegevens en kwaliteitsonderzoek en kwaliteitsdoeleinden.

Als u niet wilt dat uw gegevens voor onderwijs en/of onderzoek worden gebruikt, kunt u dit melden aan de Functionaris Gegegevensbescherming via fg@tjongerschans.nl.  

De overheid
Nederlandse overheidsorganisaties hebben uw persoonsgegevens nodig voor hun taken. Veel van deze taken zijn vastgelegd in aparte wetten. Daarom geven we sommige persoonsgegevens door aan de overheid:

 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd;
 • GGD in de functie van gemeentelijk lijkschouwer bij verdenking niet natuurlijke dood;
 • GGD melding infectieziekten, volgens Infectieziektewet;
 • Gemeente bij overlijden, de Wet op Lijkbezorging;
 • Zorgverzekeraars in kader van controles volgens de Zorgverzekeringswet.

Leveranciers/dienstverleners die voor Tjongerschans werken
We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten en verwerkersovereenkomsten. Dit bijvoorbeeld doen de bedrijven en personen die ons helpen:

 • Het op maat maken van prothesen of implantaten;
 • Het ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen, medische apparatuur en software(applicaties);
 • Het doen van patiënttevredenheidsonderzoek;
 • Bij het verzenden van een link voor een webcamconsult.

Organisaties in landen met andere privacywetgeving
De bescherming van persoonsgegevens is helaas niet in alle landen hetzelfde geregeld. Vanuit Nederland mogen we daarom alleen persoonsgegevens doorgeven aan partijen in een land dat voldoende bescherming biedt. Alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EU landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) bieden voldoende bescherming. Als het gaat om een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan houden we ons aan de regels die daarvoor zijn afgesproken.