Onze visie op privacy

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens

Medische gegevens zijn de meest intieme en vertrouwelijke gegevens die u bezit. U kunt én mag ervan uitgaan dat wij die gegevens niet zomaar delen. U moet daar toestemming voor geven. Per dag verwerken wij gegevens van duizenden patiënten. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op uw gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.

We luisteren naar onze patiënten

Binnen Tjongerschans wegen we alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Via de Cliëntenraad kunt u zelf meepraten over uw belangen. Binnen Tjongerschans hebben we een aantal extra afspraken gemaakt:

  • we registreren alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de te leveren behandeling en zorg;
  • we communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken;
  • we geven uw persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen of als u zelf toestemming heeft gegeven;
  • we breiden onze patiëntengegevens alleen uit met informatie van buiten Tjongerschans als die afkomstig is uit legale en betrouwbare bronnen.

We passen ons privacybeleid regelmatig aan

Ons privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar. We blijven over dit onderwerp in gesprek met onze patiënten, toezichthouders en patiëntenorganisaties om ons beleid actueel te houden.

Versie

25-05-2018 versie 0.1
04-01-2023 versie 0.2