Organisatie

Historie

Het Inkoopoverleg Friese Ziekenhuizen bestaat sinds 1 oktober 1984 als informele vereniging met als uitgangspunt: samen inkopen waar dat past. In 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling naar een formele vereniging met statuten en een reglement waarbij de Friese ziekenhuizen alles samen inkopen. Op basis van het nieuwe beleid bedraagt het potentieel voor een gezamenlijk inkoopvolume ruim 230 miljoen.

Lokale verbinding is dé succesfactor

De succesfactor voor IFZ om alles samen in te kopen is de lokale verbinding tussen ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraar. Deze partijen kennen elkaar, hebben onderling vertrouwen en de verantwoordelijkheid om, samen met het regionale netwerk van andere zorgaanbieders (de kentenpartners als huisartsen, verpleeghuizen en wijkverpleging) en stakeholders (als verzekeraars, gemeenten en leveranciers), de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg in Friesland voor de toekomst te garanderen.

Leveranciers van de toekomst

De Friese ziekenhuizen kopen alles gezamenlijk in middels IFZ met als doel om meer samen te werken met minder leveranciers. Deze 'leveranciers van de toekomst' hanteren kwaliteit en veiligheid als basisprincipe, ondersteunen de beheersing van kosten en volume door ziekenhuizen en durven te investeren in meerjarige contracten.

Werkwijze

Inkoopfunctionarissen uit de Friese ziekenhuizen zijn vertegenwoordigd in IFZ. Per overeenkomst wordt een IFZ-projectleider benoemd die centraal namens IFZ de commerciële belangen behartigt en de communicatie verzorgt tussen de (cluster)leden en leverancier. Per overeenkomst en per (cluster)lid wordt individueel de verplichting aangegaan.

Bestuur en medewerkers

Naast een bestuur kent IFZ inkoopmanagers, inkopers en een coördinator medische hulpmiddelen. Wie dat zijn, lees je hier.