Van wie hebben we persoonsgegevens?

Daar kunnen we vrij kort over zijn: van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Dus persoonsgegevens van onze patiënten, maar ook van de huisartsen van onze patiënten en andere zorgverleners buiten het ziekenhuis die bij een behandeling betrokken zijn (geweest). En de persoonsgegevens van de contactpersonen en (wettelijk) vertegenwoordigers van onze patiënten.