Naar het ziekenhuis

Vanwege het coronavirus is het ziekenhuis anders ingericht dan u gewend bent. De veiligheid van onze patiënten en medewerkers staat op de eerste plaats. De noodzakelijke maatregelen zorgen ervoor dat we minder mensen tegelijk kunnen ontvangen. Wat dit betekent voor uw bezoek aan het ziekenhuis leest u hier.

1,5 meter afstand
We vragen u om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. En hoe vreemd het misschien ook voelt, we schudden geen handen meer om u te begroeten. 

Ingangscontrole
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er strenge regels voordat u toegang krijgt tot het ziekenhuis. Wij controleren hierop bij de ingang van het ziekenhuis. Heeft u verkoudheidsklachten, luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid), koorts of een koortsig gevoel? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Dit geldt voor patiënten, bezoekers en begeleiders.

Dit moet u weten als u als patiënt naar Tjongerschans gaat.

Afspraak maken
Bent u onlangs doorverwezen door uw huisarts (of andere verwijzer) naar de polikliniek en wilt u een afspraak maken? Bel dan met het nummer dat vermeld staat in uw verwijsbrief (e-mail). Kunt u deze informatie niet meer vinden, bel dan het algemene telefoonnummer 0513 - 685 685. 

 

Afspraak of opname
Afspraken worden steeds vaker telefonisch of via webcamconsult gehouden. Uiteraard blijven we patiënten ook fysiek zien in het ziekenhuis als dat nodig is. Om het ziekenhuis voor iedereen een veilige plek te laten zijn, hebben we een aantal maatregelen getroffen. Vanwege het maximale aantal personen in het pand, vragen we u niet eerder dan 15 minuten voor uw afspraak naar het ziekenhuis te komen. U kunt zich vanaf 15 minuten voor uw afspraak aanmelden. Niet eerder. 

 

Begeleiding
Kom als dat mogelijk is alleen naar een afspraak in het ziekenhuis. Dit omdat het niet te druk in het ziekenhuis moet zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Eventueel kan begeleiding wachten in de auto op het parkeerterrein.

 

Bevallen in Tjongerschans
Bevallen in het ziekenhuis is nog steeds mogelijk. Overleg met uw eigen verloskundige waar de bevalling gaat plaatsvinden. Gaat u in het ziekenhuis bevallen zonder dat dit medisch noodzakelijk is, dan kan dat onder begeleiding van de eigen verloskundige. Bij de bevalling mag één persoon aanwezig zijn (naast de verloskundige).

 

Bloedprikken
Bent u door uw specialist, huisarts, verloskundige of de trombosedienst naar het ziekenhuis doorgestuurd voor bloedafname? Dan kunt u terecht in de bloedafname tent van Certe/Hal Friesland naast het ziekenhuis. Dit kan op werkdagen van 8.00 tot 16.45 uur. Patiënten van huisartsen kunnen alleen terecht op afspraak. Op deze manier kunnen we anderhalve meter afstand houden en voorkomen we wachtrijen en te volle wachtruimtes. Via de afsprakenplanner kunt u eenvoudig zelf een afspraak maken. Lukt dat niet, dan kunt u bellen met Certe/Hal Friesland via 088 – 23 71 000.


Mensen die voor de OGGT (glucose suiker) of Waterstofademtest komen worden (op afspraak) in Tjongerschans geprikt. Let op! Heeft u klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus? Dan kunt u geen bloed laten prikken in de bloedafname tent van Certe en dient u contact op te nemen met degene die u heeft doorverwezen.


Poliklinieken

De poliklinieken zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Onze poliklinieken in Joure en Lemmer zijn open op afspraak. Bloedprikken is in Lemmer beperkt mogelijk voor patiënten van specialisten van ziekenhuis Tjongerschans.

Dit moet u weten als u als bezoeker naar Tjongerschans gaat.

Bezoek niet-coronapatiënten
Het bezoek aan niet-coronapatiënten in Tjongerschans is beperkt. Opgenomen patiënten mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Kinderen jonger dan 12 jaar komen altijd met een begeleider naar het ziekenhuis. Gaat u bij een kind op bezoek, dan moet u de ouder/verzorger van het kind zijn. Bezoekuur is elke dag tussen 18.30 en 20.30 uur. En in het weekend ook tussen 14.30 en 16.30 uur. Let op! U mag niet op bezoek komen bij een patiënt in Tjongerschans als u:

  • hoest,
  • verkouden bent,
  • koorts heeft.


Bezoek coronapatiënten verdacht of positief
Patiënten die in Tjongerschans zijn opgenomen en die (mogelijk) het coronavirus hebben, mogen geen bezoek ontvangen. Dit is hartverscheurend, maar het is nodig om het risico op verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.


Bezoek coronapatiënten verdacht of positief in de stervensfase
Het is belangrijk dat directe naasten afscheid kunnen nemen van een persoon met COVID-19 in de stervensfase. We zijn in de stervensfase dan ook coulant als het gaat om het toelaten van bezoek op de corona cohorten en het aantal bezoekers dat bij een patiënt mag komen. Dit is altijd in overleg met de verpleegkundige van de afdeling. Deze neemt hierover contact met u op.

  • Bezoek om afscheid te nemen wordt beperkt tot eenmalig een klein aantal meest naaste mensen.
  • Bezoek (al of niet met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19) houdt zich aan de beschreven maatregelen, deze ontvangt het bezoek van de verpleegkundige.

Dit moet u weten als u als naaste / begeleiding met een patiënt mee wilt gaan naar het ziekenhuis. 

Het is de bedoeling dat een patiënt alleen naar een afspraak in het ziekenhuis komt. Alleen als het noodzakelijk is, kan er begeleiding met de patiënt mee. Eventueel kan begeleiding wachten in de auto op het parkeerterrein.