Naar het ziekenhuis

Vanwege het coronavirus is het ziekenhuis anders ingericht dan u gewend bent. De veiligheid van onze patiënten en medewerkers staat op de eerste plaats. De noodzakelijke maatregelen zorgen ervoor dat we minder mensen tegelijk kunnen ontvangen. Wat dit betekent voor uw bezoek aan het ziekenhuis leest u hier.

Mondneusmasker
In alle locaties van ziekenhuis Tjongerschans is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Dit geldt voor iedereen in de leeftijd vanaf 13 jaar (patiënten, bezoekers, begeleiders, medewerkers en leveranciers). Patiënten, bezoekers, begeleiders en leveranciers mogen gebruikmaken van een eigen niet-medisch mondneusmasker. Heeft u zelf geen geschikt mondneusmasker, dan krijgt u er een van het ziekenhuis. 


Klachten?

Heeft u verkoudheidsklachten, luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid), koorts of een koortsig gevoel? Kom dan NIET naar het ziekenhuis. Mist u daardoor een afspraak? Bel dan met de betreffende afdeling/polikliniek.

 

Triage
We vragen al onze patiënten, begeleiders en bezoekers of zij coronaklachten hebben. Dit kan bij de ingang van het ziekenhuis op de aanmeldzuilen, maar als u een afspraak op de polikliniek heeft, kun u thuis ook alvast de vragen invullen op www.mijntjongerschans.nl

 

1,5 meter afstand
We vragen u om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden en de looproutes te volgen. Hoe vreemd het misschien ook voelt, we schudden geen handen meer om u te begroeten. 


Avondklok en eigen verklaring
Van zaterdag 23 januari tot en met dinsdag 9 februari geldt tussen 21.00 uur en 4.30 uur een avondklok. Het kan zijn dat u in dit tijdsbestek naar het ziekenhuis moet. Bijvoorbeeld vanwege klachten tijdens de zwangerschap of omdat u gaat bevallen. Zorg dat u een ‘eigen verklaring avondklok’  bij zich heeft, geprint of op uw telefoon. In noodsituaties is deze verklaring niet verplicht. Informatie over wanneer u een eigen verklaring nodig hebt staat op de website van de Rijksoverheid.

Dit moet u weten als u als patiënt naar Tjongerschans gaat.

Afspraak maken
Bent u door uw huisarts of verloskundige doorverwezen naar Tjongerschans en wilt u een afspraak maken? Dan kan dat digitaal via Mijntjongerschans of telefonisch.

 

Afspraak of opname
Het is mogelijk dat we uw afspraak of opname moeten afzeggen, in dat geval nemen we altijd contact met u op. Afspraken worden ook steeds vaker telefonisch of via webcamconsult gehouden. Uiteraard blijven we patiënten ook fysiek zien in het ziekenhuis als dat nodig is. Om het ziekenhuis voor iedereen een veilige plek te laten zijn, hebben we een aantal maatregelen getroffen. Vanwege het maximale aantal personen in het pand, vragen we u niet eerder dan 15 minuten voor uw afspraak naar het ziekenhuis te komen. U kunt zich vanaf 15 minuten voor uw afspraak aanmelden. Niet eerder. 

 

Begeleiding
Kom als dat mogelijk is alleen naar een afspraak in het ziekenhuis. Dit omdat het niet te druk in het ziekenhuis moet zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Begeleiding kan bijvoorbeeld wachten in de auto op het parkeerterrein. Hij of zij kan eventueel telefonisch meeluisteren. 

 

Bevallen in Tjongerschans
Bevallen in Tjongerschans is mogelijk, ook poliklinisch. Overleg met uw eigen verloskundige waar de bevalling gaat plaatsvinden. Gaat u in het ziekenhuis bevallen zonder dat dit medisch noodzakelijk is, dan kan dat onder begeleiding van de eigen verloskundige. Bij de bevalling mag één persoon aanwezig zijn (naast de verloskundige).


Bloedprikken

Op deze pagina leest u alles over bloedprikken.


Poliklinieken

De poliklinieken zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Onze poliklinieken in Joure, Lemmer en Steenwijk zijn open op afspraak. In Lemmer kunt u ook op afspraak bloedprikken.

Dit moet u weten als u als bezoeker naar Tjongerschans gaat.

 

Videobellen met patiënten

Wist u dat iedere patiënt een iPad aan bed heeft? Patiënten kunnen met de iPad inloggen op hun eigen Skype, Facebook Messenger of Instagram-account. Op deze manier kunnen ze videobellen met familie en vrienden.

 

Bezoek aan niet-coronapatiënten

Opgenomen patiënten mogen een uur lang één bezoeker per bezoekuur ontvangen. Kinderen jonger dan 12 jaar komen altijd met een begeleider naar het ziekenhuis. Bezoekuur is elke dag tussen 18.30 en 20.00 uur. En op zaterdag, zondag en feestdagen ook tussen 14.30 – 16.30 uur. Let op! U mag niet op bezoek komen bij een patiënt in Tjongerschans als u:

 • hoest,
 • verkouden bent,
 • koorts heeft.

Dit geldt ook voor bezoekers aan IC-patiënten. Eventuele uitzonderingen op deze bezoekersregeling worden besproken met de afdeling.

 

Bezoek centrum Vrouw, Moeder & Kind

 • Bij pasgeborenen mogen beide ouders blijven slapen (rooming-in).
 • Bij kinderen mogen ouders/verzorgers 24 uur per dag bij het kind zijn. Eén ouder mag blijven slapen.
 • Eén keer per dag mag er één (extra) persoon maximaal één uur op bezoek komen (zie bezoektijden).
 • Broertjes en zusjes (maximaal twee) mogen één keer per dag één uur op bezoek komen. Ze nemen zelf speelgoed mee en blijven op de kamer, ze kunnen niet naar de speelzaal.
 • Niet meer dan drie bezoekers per patiënt.
 • Dagopnames: geen extra bezoek, alleen ouder(s)/verzorger(s).

 

Bezoek aan coronapatiënten verdacht of positief

Patiënten die in Tjongerschans zijn opgenomen en die een verdenking op het coronavirus hebben, mogen tijdens het wachten op de testuitslag geen bezoek ontvangen. Zodra blijkt dat de test positief is, zal een medewerker van de afdeling contact opnemen met de contactpersoon van de patiënt en mag er drie keer per week, op afspraak een uur bezoek langskomen.

 

Bezoek Corona-IC

In principe mag de eerste contactpersoon drie keer per week op afspraak op bezoek komen. Dit bezoek gaat altijd in overleg met de verpleegkundige van de afdeling.

 

Bezoek coronapatiënten verdacht of positief in de stervensfase

Het is belangrijk dat directe naasten afscheid kunnen nemen van een persoon met COVID-19 in de stervensfase. We zijn in de stervensfase dan ook coulant als het gaat om het toelaten van bezoek op de corona cohorten en het aantal bezoekers dat bij een patiënt mag komen. Dit is altijd in overleg met de verpleegkundige van de afdeling. Deze neemt hierover contact met u op.

 • Bezoek om afscheid te nemen wordt beperkt tot eenmalig een klein aantal meest naaste mensen.
 • Bezoek (al of niet met ziekteverschijnselen passend bij COVID-19) houdt zich aan de beschreven maatregelen, deze ontvangt het bezoek van de verpleegkundige.

 

Vertegenwoordigers van (religieuze) levensbeschouwingen

Vertegenwoordigers van (religieuze) levensbeschouwingen mogen één keer per week, op afspraak langskomen.

Dit moet u weten als u als naaste / begeleiding met een patiënt mee wilt gaan naar het ziekenhuis. 

Het is de bedoeling dat een patiënt alleen naar een afspraak in het ziekenhuis komt. Alleen als het noodzakelijk is, kan er begeleiding met de patiënt mee. Eventueel kan begeleiding wachten in de auto op het parkeerterrein en telefonisch meeluisteren.