“Ik krijg veel vrijheid om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelen”

Rixt van der Valk (23) werkt als coördinator Milieu en Energie in Tjongerschans, nadat ze haar master in milieuwetenschappen in Zweden heeft afgerond. Een plek waar ze veel vrijheid krijgt om te werken aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

“Ik zet mij in voor het verbeteren van de milieuprestaties van het ziekenhuis. Je kunt dan bijvoorbeeld denken  aan de energietransitie van fossiele energiebronnen naar duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Ook kijk ik kritisch naar waar onze dienstkleding wordt gemaakt en waar het eten en drinken vandaan komt. Onze hoeveelheid wegwerpafval is ontzettend hoog, hoe kun je dat verlagen zonder in te boeten op bijvoorbeeld hygiënevoorschriften? Dat zijn boeiende vraagstukken.

Naast energietransitie en circulariteit, kijken we ook naar medicijnresten in afvalwater en hoe we kunnen zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving voor patiënt en medewerker. Over al deze thema’s zijn landelijk afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzame Zorg. Afspraken die wij de komende jaren moeten nakomen.

Hoewel je het op het eerste gezicht niet zou zeggen, kun je mijn werk vergelijken met de patiëntenzorg; in beide beroepen voeg je waarde toe aan de mens en de maatschappij. Als ziekenhuis sta je middenin de maatschappij, dat maakt het een erg interessante omgeving om te werken vind ik. Uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde doel na, namelijk het verbeteren van gezondheid. Het tegengaan van klimaatverandering is hierin enorm belangrijk. Ik ben blij dat ik als aanjager van verduurzaming mijn steentje hieraan kan bijdragen.

Dit is mijn eerste baan na mijn studie en Tjongerschans is een goede plek om de geleerde theorie in de praktijk te brengen. De ontwikkelingen in de duurzaamheid- en energiesector gaan ontzettend snel. Innovatie en wereldwijde trends spelen hierin een grote rol. Tjongerschans biedt de mogelijkheid om mee te gaan in deze maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag naar verduurzaming, door up-to-date te blijven en in te spelen op de kansen die er liggen.

Het mooie aan mijn werk vind ik dat ik veel vrijheid krijg om – binnen kaders – mijn  eigen invulling te geven aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Het is erg prettig dat ik daarbij kan leunen op de expertise en ervaring die al in huis is. Veel collega’s – van keukenpersoneel tot specialisten – werken graag samen aan verduurzaming. We doen het als team.”

Onze collega's

Ben je benieuwd naar de verhalen van andere medewerkers? 

Lees meer verhalen