Centrummanager Acute As

36 uur per week, sector Zorg, sluitingsdatum 30 januari

Ben jij in staat de kwaliteit van de acute zorg altijd hoog te houden? Houd jij het hoofd koel tijdens een crisis? Werk je graag samen en houd je goed verbinding met interne- en externe partners? Wij zoeken een collega die de eerste opvang voor patiënten met een acute en intensieve zorgvraag binnen Tjongerschans en ons verzorgingsgebied doorontwikkelt en stevig op de kaart zet, passend bij de ambities van Tjongerschans voor de acute zorg.
Dit ben jij

Dit ben jij

 • Analytisch sterk
 • Betrokken
 • Bevlogen
Dit kun jij

Dit kun jij

 • Verbinden
 • Realiseren
 • Communiceren
Dit bieden wij

Dit bieden wij

 • Een dynamische positie
 • Contract voor onbepaalde tijd
 • Salaris in FWG 65

Het centrum
Het centrum Acute As is er op gericht om de eerste opvang voor patiënten met een acute zorgvraag en de opvang voor patiënten met een intensieve zorgvraag optimaal te ondersteunen. Binnen het centrum vallen de spoedeisende hulp (SEH), intensive care unit (ICU) en cardiac care unit (CCU) en Eerste Hart Hulp (EHH). Op de ICU/CCU/EHH afdeling wordt gewerkt met één verpleegkundig team.

De SEH heeft een beschikbaarheidsfunctie voor het verzorgingsgebied van Tjongerschans, en voor delen van de Noordoost Polder/ Urk en het gebied rondom Steenwijk. Samen met de medisch coördinatoren SEH, ICU en CCU/EHH ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het centrum.

Jouw team
Als centrummanager Acute As ontvang je leiding van de sectormanager, neem je deel aan het managementoverleg zorgsector en werk je collegiaal samen met centrummanagers. In de aansturing van het centrum werk je samen met de vakgroepvertegenwoordigers en medisch coördinatoren van de SEH, ICU en CCU/EHH

Je geeft direct leiding aan de teamleiders van de SEH en ICU/CCU/EHH, en indirect leiding aan 78 fte. Je zit in de SEH commissie en vormt samen met de medisch coördinator van de SEH het dagelijks bestuur van de SEH.

Jouw functie
Het centrum Acute As speelt een cruciale rol in de acute en intensieve zorg. Op de SEH worden patiënten voor vrijwel alle specialismen ontvangen (met uitzondering van verloskunde, kindergeneeskunde en cardiologie). De ICU maakt deel uit van het IC-netwerk Fryslân en het IC-netwerk Noord-Nederland. Je onderhoudt contacten met de SEH-managers en ICU-managers van andere ziekenhuizen in Fryslân, Groningen en Drenthe. Als centrummanager ben je verantwoordelijk voor het Spoed Interventie Team (SIT) en de reanimatiecommissie.

Je werkt samen met de andere centrummanagers en vakgroepvertegenwoordigers om de organisatiedoelen vorm te geven. Je bent verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de acute en intensieve zorgvraag. Het verder ontwikkelen en borgen van systemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en patiëntvriendelijkheid en proactief sturen op deze onderwerpen door een cultuur van continu verbeteren zijn hierbij het uitgangspunt. Je geeft uitvoering aan het HRM-beleid van Tjongerschans binnen het centrum, waaronder strategische personeelsplanning en opleidingsbeleid. Je draagt verantwoordelijkheid voor het financiële resultaat en de doelmatige inrichting van de zorg- en  behandelprocessen, werkorganisatie en communicatiestructuur binnen het eigen centrum. Je levert met betrokken professionals in de keten een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het zorg- en behandelbeleid van het ziekenhuis, passend in het grotere geheel van procesgerichte patiëntenzorg zowel intern als extern. Met jouw helicopterview overstijg je de verantwoordelijkheid van een enkel centrum en kijk je ook naar het ziekenhuisbelang. Voor de komende periode zijn de intensivering van de samenwerking met onze zorgpartner, de verdere implementatie van duaal management en het boeien en binden van schaarse specialistische verpleegkundigen belangrijke opgaven. Naast deze taak ben je tevens leidinggevende van de afdelingen SEH, IC en CCU/EHH.

Wat verwachten wij van jou?
Je hebt een opleiding afgerond op minimaal hbo niveau, hebt bij voorkeur een verpleegkundige achtergrond met management ervaring, of bedrijfskundige achtergrond met ervaring in zorg. Je hebt meerdere jaren succesvolle ervaring opgedaan in managementfuncties in een of meerdere complexe organisaties. Als je daarnaast ervaring hebt in projectmanagement is dit een pré. Je staat stevig in je schoenen en laat je niet zo maar uit het veld slaan wanneer er conflicterende belangen blijken te spelen. Je weet met respect voor ieders positie doortastend te communiceren en bent in staat te verbinden en verschillen te overbruggen vanuit een coachende leiderschapsstijl. Je bent analytisch sterk, veranderkundig vaardig, je bent kwaliteits- en patiëntgericht en doortastend.

Wat hebben wij voor jou?

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 36 uur per week.
 • De functie is ingedeeld in FWG 65 conform de cao Ziekenhuizen.
 • Extra arbeidsvoorwaarden zoals bedrijfsfitness, korting op diverse zorgverzekeringen.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Over Tjongerschans
Wij geloven dat er niets belangrijker is dan een gezond en gelukkig leven. Iedere dag opnieuw zetten wij ons samen met onze ketenpartners in om een relevante bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de regio. Lees onze verhalen en bekijk de film.

Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis en verleent zorg aan een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners. Samen met 1.400 collega’s zijn we zichtbaar en onzichtbaar aanwezig om Tjongerschans een veilige en betrouwbare plek te laten zijn. We zetten in op een sterke diagnostiek en het bieden van zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener wordt geboden. We leggen verbindingen in de gehele zorgketen en innoveren het zorgproces.

Onze kernwaarden zijn: mensgericht, bevlogen en professioneel verantwoordelijk. Deze kernwaarden vormen het vertrekpunt voor alles wat we doen in het ziekenhuis. Ze zijn voelbaar aanwezig door heel Tjongerschans. Onze kernwaarden zijn het kompas voor onze gastvrijheid en vormen de kern van onze cultuur. Het geeft ons ziekenhuis een vertrouwd en eigen gezicht.

Als centrummanager Acute As lever je indirect een belangrijke bijdrage aan de zorg in de regio

Interesse?
Via de button ‘solliciteren’ kun je eenvoudig online je motivatie en cv aan ons sturen. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier krijg je per mail een ontvangstbevestiging met informatie over de sollicitatieprocedure. Screening kan deel uit maken van de procedure.

Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat je misschien nog vragen hebt. Uiteraard beantwoorden we die graag! Neem hiervoor contact op met Hans de Bruijne, sectormanager zorg, via 0513 – 685 668.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met de afdeling Werving & Selectie via 0513 – 685 130 of stuur een mail naar wervingenselectie@tjongerschans.nl.

Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een voorwaarde bij indiensttreding. Uiteraard vergoeden wij de kosten voor het aanvragen van de VOG.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Enthousiast?

Kom bij ons werken, solliciteer direct

Dhr. Mevr.