Transmuraal Incidenten Melden (TIM)

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor samenwerkingspartners van ziekenhuis Tjongerschans.

Patiëntenzorg wordt steeds meer georganiseerd in een keten om de patiënt heen. In deze transmurale zorgverlening kunnen helaas incidenten voorkomen; onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces die tot schade aan een patiënt hebben geleid, nog kunnen leiden of zouden kunnen gaan leiden.

Tjongerschans vindt het belangrijk om mogelijke tekortkomingen in zorgprocessen te ontdekken. Wij vragen onze verwijzers dan ook om incidenten over de transmurale patiëntenzorg bij ons te melden. Hierdoor zijn wij in staat te leren, processen te verbeteren en eventuele herhaling in de toekomst te voorkomen.

Belangrijk!

U kunt alléén een incident melden wanneer u samenwerkingspartner bent van Tjongerschans (zorgprofessional). Indien u een patiënt bent en een compliment, klacht of discussiepunt wilt melden, kunt u dat hier doen. 

Incident melden

Via deze link kunt u een transmuraal incident melden.

De accountmanager verwijzers neemt de meldingen vanuit verwijzers in behandeling en neemt indien nodig contact op met betrokkenen. Na afhandeling van de melding ontvangt de melder hiervan een terugkoppeling. We streven ernaar om u op korte termijn een terugkoppeling te geven over de verbetermaatregelen die voortkomen uit uw melding. Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet met alle meldingen om.

'Spelregels' bij het melden

We verzoeken melders om bij het invullen van het meldformulier rekening te houden met de volgende ‘spelregels’:

  • De reden om een melding te doen komt voort uit de intentie de zorg te verbeteren en herhaling van incidenten te voorkomen.
  • Meldingen zijn duidelijk, objectief en zonder oordeel. De meldingen gaan altijd over processen en niet over personen.
  • Met collega's of partners in de zorgketen wordt respectvol omgegaan.
  • Er wordt nooit informatie over een melding verstrekt aan derden die niet zijn betrokken bij het incident.

 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de accountmanager verwijzers via: fokje.nagelhout@tjongerschans.nl