Juiste Zorg op de Juiste Plek

‘Juiste zorg op de juiste plek’ is een thema waar Tjongerschans actief op insteekt. Wij realiseren ons dat we zorg voor onze patiënten nooit alleen kunnen of willen doen. Van oudsher is de relatie tussen zorgverleners in de regio goed. We zijn onderdeel van een zorgketen en willen samenwerken om zorg te kunnen bieden, nu en in de toekomst.

Regioplan integrale zorg

Al in 2015 is de gezamenlijke visie op zorg in de regio verwoord in het Regioplan Integrale Zorg Heerenveen e.o.: “Zorgpartners uit de regio Heerenveen en omstreken werken vanuit een gezamenlijke visie naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener. Door samenhang te creëren wordt gestreefd naar zorg waarbij de patiënt centraal staat en passende zorg ontvangt, dichtbij wanneer het kan, verder weg wanneer het moet.”

Vanuit deze samenwerking worden allerlei initiatieven uitgewerkt en gerealiseerd en werken we zo samen toe naar toekomstbestendige kwalitatieve zorg voor de patiënten in onze regio. Via selma.aalbersberg@tjongerschans.nl is meer informatie op te vragen.

TjongerZorg

In 2019 is artsencoöperatie TjongerZorg ontstaan. Vanuit deze organisatie zijn huisartsen en specialisten samen in de lead bij het gezamenlijk vormgeven van nieuwe zorg. Via tjongerzorg@tjongerschans.nl is meer informatie te krijgen.