Peyronie

Van de ziekte van Peyronie (induratio penis plastica) is sprake als uw penis bij het stijf worden krom trekt. Dit is een aandoening die niet is aangeboren, maar op latere leeftijd ontstaat (meestal na de 40). De normale lichte kromming omhoog van de penis valt hier niet onder en ook niet de aangeboren kromme penis (congenitale peniele curvatuur).

De kromstand van de penis kan ineens opvallen tijdens een erectie. De kromstand ontstaat langzaam en kan zeer ernstige vervormingen veroorzaken. Dit kan pijnlijk zijn. Meestal is er ook bij een penis in slappe toestand een verharde bindweefselstreng te voelen. De kromming kan uiteindelijk zelfs geslachtsgemeenschap onmogelijk maken.

Lang niet iedereen met deze aandoening raadpleegt hiervoor een arts. Soms omdat de klachten minimaal zijn en soms speelt vanwege een gevoel van schaamte. Dit is jammer, want deze vervelende ziekte is meestal te verhelpen.

Oorzaak van kromming

Kromstand door de ziekte van Peyronie komt voor bij ongeveer 0,4 tot 9 procent van de mannelijke bevolking. Er bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van de kromming, waarbij de meest geaccepteerde verklaring is dat er littekenweefsel ontstaat door veelvuldige kleine verwondingen aan de wand van de zwellichamen. De verkromming ontstaat doordat het weefsel ontsteekt en er na verloop van tijd harde, verlittekende of verkalkte plekken ontstaan. Dit noemen we plaque.

Een erectie is het gevolg van het vollopen van de beide zwellichamen in de penis met bloed. De penis wordt dan stijf. Deze zwellichamen hebben een zeer stevige wand van bindweefsel nodig. In de zwellichamen kan een hoge druk ontstaan als er bloed in stroomt. Bindweefsel is stevig en rekbaar want de penis moet groter kunnen worden.

De bindweefselwand kan door onbekende oorzaak verkalken. Dit kan een pijnlijk proces zijn. De verkalking vermindert de elasticiteit van de wand van de zwellichamen zodat deze minder groei toelaat. Als dit aan één zijde gebeurt, buigt de penis om deze verkalking heen en wordt dus krom.

Verloop van de ziekte

Het natuurlijke verloop van de ziekte van Peyronie varieert. Bij 30 tot 50 procent van de patiënten verergert de verkromming, terwijl de ziekte zich bij 47 tot 67 procent van hen stabiliseert. Bij 3 tot 13 procent vindt spontaan een verbetering plaats. Als zich eenmaal plaque heeft gevormd, is dit echter zeer onwaarschijnlijk. Het duurt gemiddeld zo'n 12 maanden na het ontstaan van de ziekte voordat de kromstand zich stabiliseert en niet meer verergert. Bij 90 procent van de patiënten is dan ook de pijn verdwenen.

Plaque

Een plaque kan gedurende 12 maanden groeien en daarna verandert deze niet meer. De kromstand blijft dan stabiel. Er kunnen in de zwellichamen meerdere plaques ontstaan. Elke plaque veroorzaakt een kromming in een bepaalde richting. Samen bepalen die de vorm van de penis tijdens de erectie.

Symptomen

Bij de ziekte van Peyronie zijn niet alleen de afwijkende vorm en het uiterlijk van de penis kenmerkend. Het is voornamelijk de verminderde functie die ertoe leidt dat mensen hulp zoeken. Als vrijen onmogelijk wordt of pijn veroorzaakt bij de partner is behandeling gewenst. Ook kan kromstand lijden tot erectiestoornissen met een psychische oorzaak. Andere klachten kunnen gevoelsvermindering in de eikel of pijn bij een erectie zijn.

We zien vaak dat bij patiënten met deze ziekte ook bindweefselverkalking voorkomt in de hand. Dit heet de ziekte van Dupuytren. Dit is te herkennen aan het niet kunnen strekken van de vingers waarbij vaak een vinger naar binnen kromt. Ook in de voetzool komt dit voor. Dan heet het de ziekte van Ledderhose.

Eerste consult

Als u voor het eerst bij de arts komt, probeert die inzicht te krijgen in uw problemen en de geschiedenis die hieraan vooraf is gegaan. Hierbij gaat hij in op eventuele pijn, afwijkingen die voelbaar zijn in uw penis, of de kromstand meetbaar is en wat de lengte en stijfheid is tijdens een erectie. Een korte ziektegeschiedenis en pijn tijdens een erectie kunnen erop duiden dat de ziekte nog actief is en zich niet in de gestabiliseerde fase bevindt. Als de pijn is verdwenen en de kromstand ongeveer 3 maanden gelijk is gebleven, is de ziekte stabiel en kunnen we de kromming eventueel corrigeren met een operatie.

De uroloog kan u vragen om een serie foto's te maken van uw penis in erectie om de kromstand te evalueren.

Behandeling

Als het verkalkte stuk bindweefsel nog groeit, is de vraag of we de verkalking kunnen tegenhouden. Er zijn veel verschillende therapieën, maar geen van deze methoden heeft bewezen effect. Tot op heden zijn urologen ervan overtuigd dat wachten tot de groei van de verkalking gestopt is, het beste is. Daarna kunnen we de kromming operatief corrigeren.

In een vroeg stadium van de ziekte wordt soms geprobeerd patiënten met medicijnen te behandelen. De effectiviteit van deze behandelingen zijn niet wetenschappelijk aangetoond.

Operatieve correctie

Er zijn verschillende manieren om de kromstand te corrigeren.

Bij een kleine kromming kunnen we hechtingen plaatsen. Dit is een eenvoudige correctie die alleen werkt als de kromming niet erg groot is. Tegenover de plaats van het verkalkte bindweefsel, de plaque, worden hechtingen geplaatst. Hierdoor kan de bindweefselwand ook aan deze kant niet meer rekken. Het verlies aan elasticiteit zit nu aan beide zijden waardoor de kromming wordt opgeheven. Uw penis verliest hierdoor in erectie iets aan lengte. De hechtingen zijn voelbaar onder de huid maar geven zelden problemen.

Als de kromming erger is - of het te verwachten lengte verlies onacceptabel - dan kunnen we de plaque verwijderen. We snijden de plaque dan uit de wand van het zwellichaam. Het gat dat hierdoor ontstaat, dichten we met kunstmatig ontwikkeld materiaal dat we in de juiste vorm knippen. Dit materiaal heeft enige elasticiteit. Hierdoor verdwijnt de kromming bij een erectie. Het nieuwe stukje wand is onder uw huid verstopt. Het is wel voelbaar maar dit geeft zelden klachten.

Complicaties

De operaties zijn over het algemeen veilig. Maar het resultaat is niet volledig te voorspellen. De penis wordt niet altijd kaarsrecht en het goed functioneren van de penis is ook belangrijk. De erectie moet daarbij behouden blijven.

Een vervelende complicatie is een nabloeding, maar deze is goed te behandelen.

Het is mogelijk dat het gevoel in de eikel vermindert. Dit gaat meestal na een paar maanden over.