Cystoscopie

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Bij dit onderzoek gebruiken we een cystoscoop. Dit is een dunne holle buis, gevuld met glasvezels of een lenzensysteem, die aangesloten is op een lichtbron. Via een lens aan het uiteinde van de cystoscoop kunnen we door een kijker in uw plasbuis en blaas kijken.

Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. Beide kunnen we zowel voor mannen als voor vrouwen gebruiken. Een cystoscopie doen we als we afwijkingen vermoeden in plasbuis, prostaatgebied of blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog in bijzijn van een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan.

Vaak zal het nodig zijn vóór de cystoscopie urine op te vangen voor onderzoek. Als dit bij u nodig is, vraagt de verpleegkundige dit tijdig aan u.

Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel en legt u uw benen in de beensteunen. De penis of schede wordt gereinigd met een desinfecteervloeistof en in de plasbuis spuiten we een kleine hoeveelheid gelei. Dit dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies, zodat we eventuele pijn tot een minimum beperken. De gelei moet enkele minuten inwerken. Het is belangrijk dat u zo ontspannen mogelijk bent. Het inbrengen van de cystoscoop gaat dan gemakkelijker.

Uitvoering van het onderzoek

De specialist brengt de cystoscoop via de plasbuis in uw blaas. Via een slangetje aan de cystoscoop brengen we steriel water in de blaas. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat uw blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog inspecteert uw plasbuis en blaas en daarna is het onderzoek afgelopen. Wanneer de flexibele scoop gebruikt is, dient u zelf de spoelvloeistof uit te plassen en verlaat u de onderzoekstafel dus met gevulde blaas.

Nazorg

Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten en u krijgt daarna direct de uitslag. Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen

Na het onderzoek kunt u enkele uren tot dagen een branderig gevoel bij het plassen hebben en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk.

Het is heel belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld. Wanneer u na de ingreep langdurig klachten heeft, of veel pijn of koorts boven de 38,5 graden of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelden arts.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.