Post-operatieve zorg

De verkoeverperiode is de periode, direct na een ingreep en/of een anesthesiologische procedure. Het is een integraal onderdeel van de anesthesiologische behandeling.

Tijdens de verkoeverperiode wordt uw bloedsomloop en ademhaling bewaakt. Ook zorgen we voor een adequate pijnbestrijding. De anesthesioloog bepaalt of u ontslagen wordt van de verkoeverafdeling. Zodra u de verkoeverafdeling verlaten hebt, neemt uw behandelend specialist de zorg over. Soms zijn de benodigde bewaking, behandeling en verzorging uitgebreider van aard dan op een verkoeverafdeling kan worden aangeboden. In dat geval wordt u overgebracht naar de 24-uurs verkoever (PACU) of Intensieve Zorgafdeling (Intensive Care).