PET-scan

De PET-CT scan gebruiken we vaak om kanker en mogelijke uitzaaiingen van kanker op te sporen. Kankercellen hebben vaak een hogere stofwisseling dan normale cellen. Een PET-CT scan maakt dit – met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof die u krijgt ingespoten – zichtbaar.

Vaak krijgt u naast de PET-CT scan nog een extra CT-onderzoek. Zo krijgt de nucleair geneeskundige een nog duidelijker beeld van de plaats en aard van de mogelijke uitzaaiingen.

Hoe werkt een PET-CT scan?

U krijgt via een infuus wat radioactieve stof ingespoten. Vervolgens wacht u ongeveer 1 uur. Probeer in dat uur stil te liggen. Hierna gaat u op een onderzoeksbed liggen. De laborant schuift de tafel waarop u ligt in de scanner – een toestel in de vorm van een ronde boog. Deze maakt meerdere keren een scan van uw lichaam.

Hoe lang duurt een PET-CT scan?

Het totale onderzoek duurt ongeveer 90 minuten. De PET-CT-scan zelf duurt ongeveer 30 minuten. Een extra CT-scan duurt meestal 10 tot 20 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Het is belangrijk dat u na uw onderzoek veel drinkt. De radioactieve vloeistof verlaat dan sneller uw lichaam. De uitslag van het onderzoek bespreekt u tijdens uw volgende afspraak met uw arts.

Het PET-CT scan vindt alleen plaats in Leeuwarden.