Revalidatie MS

Wie te maken heeft met een neurologisch chronisch progressief ziektebeeld zoals MS loopt voortdurend tegen veranderingen en beperkingen aan. Ook weten veel patiënten niet precies op welke regelingen zij aanspraak kunnen maken en voor welke vergoedingen zij in aanmerking komen. In dat geval kan begeleiding en ondersteuning van een verpleegkundig consulent heel belangrijk zijn. Vooral omdat de zorg steeds vaker thuis plaatsvindt.

Wat kan de verpleegkundig consulent voor u doen?

De verpleegkundig consulent geeft advies, informatie, begeleiding en ondersteuning gericht op uw persoonlijke situatie. De verpleegkundig consulent en uw neuroloog werken hierin samen.

De verpleegkundig consulent bespreekt alle onderwerpen met u die op een bepaald moment tijdens uw ziekteproces van belang kunnen zijn. Denk aan:

 • Aanvullende informatie en voorlichting op het (diagnose)gesprek van de arts;
 • Lichamelijke klachten en beperkingen zoals krachtvermindering, tremoren, incontinentie;
 • Medicijngebruik: de werking en bijwerkingen;
 • Uw emotioneel en psychisch functioneren;
 • Uw sociaal functioneren;
 • Ondersteuning aan naasten en/of mantelzorgers;
 • Hulpmiddelen en aanpassingen thuis;
 • Werk en tijdsbesteding;
 • Advies op gebied van hulpverlening, thuiszorg, wet- en regelgeving;
 • Patiëntenverenigingen en hun activiteiten in uw;
 • Mogelijkheden voor vervoer.

Verder geeft de verpleegkundig consulent u de folders en brochures die voor u van belang zijn.

Hoe komt u in contact met de verpleegkundig consulent neurologie?

De verpleegkundig consulent heeft een persoonlijk spreekuur op dinsdag en donderdag. Voor een afspraak kunt u bellen met het afsprakenbureau in de Tjongerschans, via telefoonnummer 0513-685600. U kunt dan vragen naar het secretariaat van de polikliniek neurologie.

 

Op dinsdag en donderdag heeft de verpleegkundig consulent een telefonisch spreekuur van 11:00 – 12:00 uur. Dit telefoonnummer is 0513 – 685523.

 

U kunt de verpleegkundig consulent ook via mail een (niet dringende) vraag stellen. Houdt u er rekening mee dat antwoord even op zich kan laten wachten omdat de verpleegkundig consulent  alleen op dinsdag en donderdag aanwezig is. Het emailadres is msparkinsonvpk@tjongerschans.nl