Schisis

Met de term ‘schisis’ bedoen we een aangeboren spleet of groef in uw lip, lip/kaak, lip/kaak/gehemelte of uw gehemelte.

De spleet kan beperkt zijn tot uw bovenlip, maar kan ook verder doorlopen in uw bovenkaak en gehemelte. De hoogte van de spleet in uw lip varieert daarbij van een spleet in het lippenrood tot een spleet die doorloopt tot in uw neus. Ook een spleet alleen in het gehemelte komt voor. In dat geval is er niets aan uw gezicht te zien.

De lip/kaakspleet bevindt zich links, rechts of beiderzijds net naast het midden van uw gezicht en de spleet in het gehemelte ligt juist in het midden van het dak van de mondholte.