Parotis

De oorspeekselklier (glandula parotis) ligt voor en onder uw oor. Dit is de klier die bij de ziekte 'bof' gezwollen is. Ieder mens heeft 2 oorspeekselklieren. Samen met 2 speekselklieren onder de kaak en 2 onder de tong vormen zij de 6 grote speekselklieren.

Er bevinden zich ook veel kleine speekselkliertjes vlak onder het slijmvlies van uw mond- en keelholte. Al deze speekselklieren samen verzorgen uw dagelijkse speekselproductie. Die is belangrijk voor de eerste stappen in de spijsvertering. Een andere taak van de speekselklieren is het vochtig houden van de slijmvliezen van uw mond- en keelholte. Het speeksel uit uw oorspeekselklier wordt naar uw mondholte afgevoerd. Dit gebeurt via een afvoergang die in uw wangslijmvlies uitmondt.

Aangezichtszenuw

De oorspeekselklier bestaat uit 2 delen: een oppervlakkig deel en een diep gelegen deel. Deze worden de oppervlakkige en de diepe kwab genoemd. Tussen deze twee kwabben loopt een belangrijke zenuw, de aangezichtszenuw (nervus facialis). Deze verzorgt de mimiek van uw aangezicht (lachen, huilen, grimassen). Ook zorgt deze zenuw voor het sluiten van uw lippen (drinken) en het sluiten van uw oogleden.

Symptomen van een oorspeekselklieraandoening:

  • Zwelling van uw wang in de regio voor het oor. De zwelling kan rond de maaltijd toenemen doordat dan de speekselproductie wordt gestimuleerd en niet afvloeit (stuwing);
  • Droge mond met soms vieze smaak;
  • Pijn;
  • Moeite met openen van uw mond;

Diagnose

De oorzaak van een oorspeekselklieraandoening is niet altijd exact vast te stellen. In de meeste gevallen maken we eerst een echo. Soms kunnen we met een dun naaldje wat cellen uit de zwelling opzuigen. Dit is vergelijkbaar met bloedprikken en noemen we 'cytologisch onderzoek'. De cellen worden onder een microscoop door een patholoog-anatoom (weefseldeskundige) onderzocht. Soms kunnen we dan achterhalen waar de aandoening vandaan komt.

Behandeling

De behandeling hangt af van de oorzaak. Als er sprake is van een speekselsteen (obstructie van de afvloed van speeksel) kunnen we proberen de steen te verwijderen. Als de zwelling infectieus is kunnen we een antibioticum kuur overwegen. Als er na onderzoek een goed- of kwaadaardige zwelling is geconstateerd, kunnen we de klier mogelijk operatief verwijderen.