Craniomandibulaire dysfunctie

Pijn in uw kaken, moeheid van het kauwen, aanhoudende pijn in en om uw oor… Het zijn allemaal klachten die veroorzaakt kunnen worden door een niet goed functionerende kaak. In veel gevallen zijn tijdelijke factoren zoals stress de oorzaak. Zijn de klachten echter langere tijd aanwezig, dan kan dit aanleiding geven tot verder onderzoek naar de functie van uw kaakgewricht, gebit of kauwspieren.

Wat zijn kaakklachten

Onder kaakklachten verstaan we alle klachten die te maken hebben met het niet goed functioneren van de kaken of het kaakgewricht. Deze klachten veroorzaken vaak pijn in en rond het gewricht en geven vaak een uitstralende pijn naar de omgeving van het oor en het oor zelf.

Het kaakgewricht is een zeer ingewikkeld gewricht dat tussen de kaak en de onderzijde van uw schedel is gelegen. Het gewricht bevindt zich net voor uw linker- en rechteroor en is een van de meest ingewikkeld gebouwde gewrichten van het menselijk lichaam. Het kaakgewricht is omgeven door een stelsel van banden en pezen en een groot aantal spieren die uw kaak bedienen. Als er ook maar iets met een van de structuren van het gewricht aan de hand is, kan dit al grote gevolgen hebben voor het functioneren van de kaak en daarmee een grote belemmering voor u worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat als de discus (een klein kraakbeenschijfje dat te vergelijken is met de meniscus) niet goed op de plek zit, de kaak niet ver genoeg open gaat of dat de kaak niet goed gesloten kan worden. Ook kan het zijn dat de spieren in een verhoogde spanning kunnen raken. Wat op zijn beurt een hevige hoofdpijn met zich kan mee brengen. De kaakspier is een van de sterkste spieren van het lichaam.

Het ontstaan van kaakklachten

Een van de belangrijkste veroorzakers voor het ontstaan van kaakklachten is een min of meer continue overbelasting van het kaakgewricht. Deze overbelasting moet langere tijd aanwezig zijn, aangezien het gewricht van nature een hoge belasting aan kan. Door de overbelasting kunnen de structuren van het gewricht zelf en de structuren rondom het gewricht beschadigd raken. Afhangende van de persoon zelf en de mate van overbelasting kan dit zeer geleidelijk gaan, maar ook in een hoog tempo. Aan ernstige klachten gaan vaak langer aanwezige symptomen vooraf. Het is belangrijk om bij de eerdere symptomen al in te grijpen.

Andere oorzaken voor het ontstaan van de kaakklachten zijn het niet goed glijden van de twee helften van het kaakgewricht, waardoor het gewricht zo nu en dan op slot raakt; het ontstaan van beschadigingen door een factor van buitenaf bijvoorbeeld een ongeluk; of door het aanwezig zijn van een te hoge spierspanning door stress of angst en ander lichamelijke aandoeningen. Vaak is het ook een gewoonte van iemand om de kaken gedurende de dag en vaak ook ’s nachts op elkaar te houden.

Bij een normale belasting zijn de kaken alleen belast gedurende het eten en zijn ze alleen in beweging (maar niet belast) bij het praten. De rest van de tijd is het gewoonlijk dat de kaken los van elkaar zijn. Bij patiënten met kaakklachten is het vaak zo dat zij de kaken gedurende de gehele dag en ook 's nachts op elkaar gedrukt houden (met meer of minder kracht).

Door deze voortdurend aanwezige spanning op het gewricht en op de spieren kan er slijtage ontstaan in het gewricht van de kaak. Door het op elkaar staan van de kaken kunnen er naast beschadigingen van het kaakgewricht en omliggende spieren en pezen ook beschadigingen ontstaan aan de tanden zelf. Deze vertonen dan op den duur vormen van slijtage. Denk maar eens aan het tandenknarsen, wat mensen onbewust doen in hun slaap.

Behandeling

De behandeling van kaakklachten kan door meerdere specialisten worden uitgevoerd. Bij de behandeling zijn voornamelijk kaakchirurgen, tandartsen, fysiotherapeuten en psychologen betrokken.

Het hangt van de oorzaak van uw klacht af welke disciplines bij de behandeling worden betrokken. De kaakchirurg is eigenlijk alleen bij behandelingen betrokken waarbij er werkelijke schade aan het gewricht is ontstaan.

Als uw klachten zijn ontstaan door een verkeerde gewoonte, is het niet eenvoudig om u te behandelen. Het afleren van een gewoonte is zeer complex. Er bestaan echter wel trucjes voor. Allereerst is er een soort beetplaatje wat u op uw tanden kunt klikken. Hierdoor wordt de hoek van de kaken (als ze op elkaar staan) iets groter. Het plaatje heeft ook als functie dat eventueel tandenknarsen zo stabiel mogelijk gebeurd. Hiermee bedoelen we dat uw kaken recht op elkaar blijven staan en niet langs elkaar heen kunnen schuiven.

Daarnaast is er de manueel therapeutische behandeling. Naast mobilisaties van de kaakgewrichten kan massage van de spieren rond uw kaakgewricht (zowel in als buiten de mond) helpen. Ook de schedelbeenderen kunnen hierin betrokken worden.

Soms zijn ontspanningsoefeningen of massage genoeg, als aanvulling op behandeling van bijvoorbeeld een psycholoog.