ERCP

Wat is ERCP?

ERCP is een kijkonderzoek van de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier. Dit onderzoek wordt vaak uitgevoerd als er sprake is van geelzucht, waarbij de arts vermoedt dat er galstenen of vernauwingen in de galwegen aanwezig zijn, of bij een vermoeden van een ontsteking in de alvleesklier.

De MDL-arts kan tijdens dit onderzoek ook direct een behandeling uitvoeren. Worden er bijvoorbeeld galstenen signaleerd, dan kunnen deze met een speciaal grijpertje of met een ballon verwijderd worden. Of er kan een buisje (“stent”) geplaatst worden bij vernauwingen in de galwegen. Hierdoor kan de gal weer afvloeien en verdwijnt de geelzucht.

Hoe werkt een ECRP?

Dit onderzoek (en eventuele behandeling) vindt plaats met behulp van een flexibele slang, de endoscoop. Dit is een slang die kan buigen met een doorsnede van 12 millimeter. Op het uiteinde (de tip) bevinden zich twee kleine lampjes en een kleine videocamera waarmee de arts uw galwegen en de alvleesklier kan bekijken via een beeldscherm.

Voorbereiden ERCP:

  • In de meeste gevallen wordt u opgenomen in het ziekenhuis;
  • Bespreek uw medicijngebruik en gezondheidssituatie met de specialist;
  • Het is belangrijk dat u nuchter bent voor de behandeling;
  • Losse gebitsdelen moeten worden uitgedaan. Als u geen gebitsprothese draagt, krijgt u een ring in de mond, om het bijten op de scoop te voorkomen;
  • U krijgt een drankje om eventuele schuimvorming in de maag tijdens het onderzoek te voorkomen.

Het ERCP-onderzoek

Het onderzoek duurt zo’n 30 tot 60 minuten, maar kan uitlopen. U krijgt een roesje (kalmerings-, slaapmiddel), zodat u er niets van merkt.

U krijgt een infuus in de arm en een zuurstofslangetje in de neus. Door middel van een ‘knijper’(pulsoxymeter) op uw vinger wordt gedurende het gehele onderzoek de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed gecontroleerd. U ligt op uw buik of linkerzij. De MDL-arts brengt een flexibele slang, de zogenaamde endoscoop, via uw keel in het lichaam. Sommige mensen vinden het inbrengen van de endoscoop vervelend, omdat ze moeten kokhalzen. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van de arts en de assistent goed opvolgt. Er is genoeg ruimte in de keelholte om adem te halen. U hoeft dus niet bang te zijn dat u geen lucht kunt krijgen. Door de endoscoop kan de arts een katheter met contrastvloeistof in de galwegen brengen. Met deze contrastvloeistof zijn de galwegen op röntgenfoto’s goed te zien en worden eventuele afwijkingen in beeld gebracht.

Na het ERCP-onderzoek

Na afloop van het onderzoek duurt het één tot twee uur voordat u weer helemaal wakker bent. Gedurende die periode wordt u geobserveerd op de verpleegafdeling waar u bent opgenomen en er vindt controle plaats van bloeddruk, hartslag en ademhaling.

De eerste uren na het onderzoek mag u niet eten of drinken. U kunt last hebben van keelpijn (ontstaan door het schuiven met de endoscoop). Deze pijn kan enkele dagen aanhouden en verdwijnt spontaan.