Thoracoscopie

De thoracoscopie wordt gedaan bij mensen die last hebben van vocht tussen de longbladen en ook bij mensen die een 'klaplong' (in medische termen: een pneumothorax) hebben. De longarts kan bij dit onderzoek de longen en borstwand bekijken, en zo te weten komen wat de oorzaak van de klachten is.

Voorbereiding voor het onderzoek

Uw longarts voert het onderzoek uit onder plaatselijke verdoving. U hoeft daarom niet nuchter te zijn. Indien nodig krijgt u vooraf een kalmerende of pijnstillende injectie. Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Sintrom, Marcoumar, Aspirine of Ascal dan moet u waarschijnlijk tijdelijk stoppen met het gebruik daarvan. Uw longarts heeft dit met u besproken.

Het onderzoek

Meestal wordt al op de verpleegafdeling een infuus aangebracht. U wordt met bed overgebracht naar de onderzoekkamer. U krijgt een steriele doek over u heen. Mocht u tijdens het onderzoek medicijnen nodig hebben, dan kunnen die door het infuus snel worden gegeven.

De longarts geeft u een plaatselijke verdoving en maakt daarna een klein sneetje ('incisie') van twee tot drie centimeter in de huid, aan de zijkant van de borstkas. Met een klein buisje waar een lampje aan zit kan de arts tussen twee ribben door in de ruimte komen die tussen de long en de borstwand zit. Zo kan de arts uw longen en de borstwand bekijken. Ook kan de arts, als dat nodig is, een stukje weefsel voor verder onderzoek wegnemen. Dit wegnemen van weefsel kan even pijnlijk zijn. Als dit gebeurd is, legt de arts een dunne slang (drain) tussen de longbladen. Via de incisie komt de slang naar buiten; de drain wordt met een hechting vastgemaakt en rondom afgeplakt.

In het geval van een pneumothorax (klaplong) zal de longarts soms uw long "plakken". Het plakken gebeurt door tussen long en borstvlies een speciale talkpoeder in te blazen (de medische term hiervoor is talkage). De longarts bespreekt dit uitdrukkelijk met u. De totale duur van het onderzoek is ongeveer dertig tot vijfenveertig minuten. Aan het onderzoek zijn geen risico's verbonden, maar de ingreep wordt wel als belastend ervaren.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt de drain op een zuigpomp aangesloten. De pomp zuigt steeds het vocht en het teveel aan lucht weg. Daardoor ontplooit de long en gaan de longbladen weer tegen elkaar aanliggen. Om te zien of de drain goed ligt en de long zich ontplooit wordt er nog een longfoto gemaakt, terwijl u op bed ligt.

Duur van het onderzoek en het verblijf in het ziekenhuis

De duur van het gehele onderzoek en uw verblijf in het ziekenhuis hangt af van de bevindingen van het onderzoek en de snelheid van het ontplooien van de long. De ziekenhuisopname varieert in het algemeen van vijf tot tien dagen, afhankelijk van het beloop en de uitslag van het onderzoek.

De uitslag
De longarts bespreekt de resultaten van het onderzoek met u.