Stoppen met roken

De longarts geeft zijn patiënten vaak het advies om te stoppen met roken. Veel longziekten zoals COPD en longkanker, worden mede veroorzaakt door vaak vele jaren roken. Astmaklachten kunnen door roken verergeren.

Hoe?

Wie eenmaal met roken is begonnen komt daar moeilijk vanaf;  er is een vaak onbedwingbare behoefte aan het roken van een sigaret, sigaar of pijp. Bij het stoppen van het roken treden snel ontwenningsverschijnselen op. Het is bekend dat het maar weinig mensen lukt zonder hulp van hun tabaksverslaving af kunnen komen. Daarom biedt de longarts u de mogelijkheid om met deskundige hulp te stoppen met roken.

Wat betekent het stoppen met roken?

Het stoppen met roken is een proces, waarin keuzes moeten worden gemaakt en veranderingen in gewoonten en levenswijze aangebracht moeten worden. Wanneer u wilt stoppen met roken, is het belangrijk duidelijk te krijgen waarom u wilt stoppen, wat uw werkelijke motivatie is. Het is daarbij goed te weten welke factoren het stoppen met roken moeilijk kunnen maken. Uiteindelijk kan dit proces leiden tot een rookvrij leven, waarmee de algemene lichamelijke fitheid en de longziekte gunstig beïnvloed kunnen worden.

Deskundige begeleiding

Soms is het mogelijk dat een daartoe opgeleide longverpleegkundige zorgt voor de individuele begeleiding. Ook bestaat er de mogelijkheid om in groepsverband deel te nemen aan initiatieven van de GGD om te stoppen met roken. Uw longarts kan u daarbij informeren over de plaats en tijd wanneer dit wordt georganiseerd. Tenslotte is het ook mogelijk door STIVORO telefonisch en via internet begeleid te worden.

Voorbereiding en planning

Voordat gestopt wordt met roken is het nuttig eerst meer te weten over de kenmerken van de tabaksverslaving en inzicht te krijgen in het eigen rookgedrag. Ook is het belangrijk zelf te beseffen welke belemmeringen er nog bestaan om te stoppen met roken. Soms wordt het dan duidelijk dat het moment van stoppen beter enige tijd kan worden uitgesteld. Het maken van duidelijke afspraken is bij het stoppen met roken heel belangrijk. Het vaststellen van een exacte stopdatum geeft houvast.

Hulpmiddelen

Het moet vooraf duidelijk zijn of er bij het stoppen met roken wel of niet gebruik gemaakt zal worden van hulpmiddelen, zoals zogenaamde nicotinevervangers of speciale geneesmiddelen. Over het algemeen leidt het gebruik van hulpmiddelen tot een beter resultaat van het stoppen. Het is bekend dat het stoppen vaak niet in een keer lukt. Bij sommige mensen zijn meerdere pogingen nodig om uiteindelijk definitief te stoppen met roken. Het plan om te stoppen moet dan vaak aangepast worden.

Stoppen, en dan?

Direct bij het begin van het stoppen met roken veranderen er in het lichaam verschillende dingen. De nicotine is binnen twee dagen uit het lichaam verdwenen. Dit leidt tot verschillende ontwenningsverschijnselen: angstgevoelens, irritatie, rusteloosheid, neerslachtigheid en soms toename van eetlust.

In daarop volgende weken is het van belang aandacht te besteden aan de gewoonte die het roken is geweest en de rol die het roken heeft gespeeld in het sociale leven; het ontspannende, stimulerende of stressverminderende effect van het roken. Hiervoor zullen andere oplossingen gezocht moeten worden. Daarnaast zal de thuis- en/of werksituatie wellicht aangepast moeten worden. Er verandert dus heel veel in korte tijd na het stoppen met roken, deskundige begeleiding kan hierbij zinvol zijn.

De winst

Enige tijd na het stoppen met roken treden belangrijke veranderingen op. De bloeddruk kan dalen, de temperatuur van handen en voeten stijgt en het gevoel neemt toe energie te hebben voor lichamelijke activiteiten. Verder nemen een aantal klachten van longziekten in ernst af. Uiteindelijk neemt na lange tijd niet meer roken, de kans op het krijgen van meerdere lichamelijke aandoeningen af, zoals hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker.

Kosten

Een deel van kosten die gemaakt worden bij het stoppen met roken worden vergoed. Dit heeft met name te maken met de kosten die in het ziekenhuis worden gemaakt. Vanaf 2011 kan door de zorgverzekeraar, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de kosten voor de hulpmiddelen worden vergoed.

Conclusie

Bij het stoppen met roken staat de longpatiënt er dus niet alleen voor! De longarts wil u graag begeleiden bij dit niet altijd eenvoudige proces.