Spirometrie, bodybox en diffusie

Spirometrie

Bij dit onderzoek wordt bepaald hoeveel lucht u kunt verplaatsen. Op verzoek moet u zo ver mogelijk uitblazen en daarna zo diep mogelijk inademen. Ook moet u een paar keer heel krachtig uitblazen. Op die manier kan de doorgankelijkheid van de luchtwegen bepaald worden. Voorafgaand aan het onderzoek worden uw lengte en gewicht gemeten. De test duurt ongeveer 15 minuten. Soms herhaalt men de test na toedienen van een luchtwegverwijdend medicijn. Na ongeveer 15 minuten inwerken worden dezelfde testen herhaald.

Bodybox

Bij dit onderzoek wordt de weerstand van de luchtwegen en de inhoud van de longen gemeten. Voor deze test neemt u plaats in een doorzichtige cabine die lijkt op een telefooncel. U ademt rustig door een mondstuk dat in verbinding staat met een meetapparaat. De longfunctielaborant geeft aan wanneer u de verschillende oefeningen moet verrichten. Deze test duurt ongeveer 10 minuten. Soms herhaalt men de test na toedienen van een luchtwegverwijdend medicijn. Na ongeveer 15 minuten inwerken worden dezelfde testen herhaald.

Diffusie

Bij dit onderzoek wordt een indruk verkregen hoe goed zuurstof vanuit de long door het bloed wordt opgenomen. Dit wordt gedaan met behulp van een onschadelijk testgas. U ademt volledig uit en ademt daarna zo diep mogelijk in, vervolgens houdt u acht seconden uw adem vast, waarna u uitademt. De test duurt ongeveer 15 minuten.