Poliklinische longrevalidatie

COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) en astma zijn ziekten die invloed kunnen hebben op uw dagelijks functioneren. Een ziekte waarbij u soms het idee hebt alles aardig onder controle te hebben, terwijl even later de klachten weer de kop op steken. Dit kan ook vragen oproepen. Bijvoorbeeld: "Is sporten ook geschikt voor mij? Hoe controleer ik of ik goed de medicijnen geïnhaleerd heb? Zijn er mogelijkheden voor een trainingsprogramma of begeleiding, dat door de zorgverzekeraars vergoed worden?"

De huisarts of longarts behandelt u voor deze chronische ziekte o.a. met medicijnen. Vaak zijn dit medicijnen die u moet inhaleren. In sommige gevallen kan een aanvullende behandeling in de vorm van een longrevalidatieprogramma zinvol zijn.

Wat is longrevalidatie?

Longziekten kunnen de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Longrevalidatie zal u geen nieuwe longen of luchtwegen geven, maar betekent voor veel mensen een kans om beter met een chronische longaandoening om te gaan. Tijdens de longrevalidatieperiode leert u ontdekken waar uw grenzen liggen, hoe u deze kunt herkennen en welke maatregelen u kunt nemen. Revalideren is onder andere leren omgaan met de problemen die u ervaart als gevolg van de longziekte.

De longrevalidatie is een multidisciplinaire behandeling, die uit meerdere onderdelen bestaat:

  • medische begeleiding door de longarts;
  • een oefenprogramma, door de fysiotherapeut gegeven, om conditie en spierkracht te verbeteren en uw balans tussen belasting en belastbaarheid te verbeteren;
  • voorlichting door een longverpleegkundige over de longaandoening;
  • voorlichting door een diëtiste die u informatie geeft over voeding bij COPD.

Het programma

De oefeningen vinden poliklinisch plaats in een groep van 6-8 personen. In totaal duurt de longrevalidatie twaalf weken. Elke week komt u tweemaal naar de polikliniek van het ziekenhuis, waar u door de verschillende disciplines wordt begeleidt. De nadruk ligt op het trainen. Daarnaast vinden er drie voorlichtingsbijeenkomsten plaats, waarin de longverpleegkundige en de diëtiste u over de verschillende gevolgen van COPD vertellen.

Er vindt een zogenaamde intake plaats door de verschillende disciplines voordat het longrevalidatieprogramma start. Dit houdt in:

  • een fietstest;
  • een fysiotherapeutisch onderzoek;
  • een gesprek met de longverpleegkundige;
  • een gesprek met de diëtiste.

Om conditie- en spierkrachtverbetering te bereiken is een langer durende trainingsperiode nodig. Daarna moet u de gunstige resultaten zelf onderhouden, hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld fysiotherapie in uw woonplaats. Een longrevalidatieprogramma vereist veel inzet van de deelnemende patiënten: alleen met een goede motivatie kan een optimaal resultaat bereikt worden.

Aanmelding

Uw behandelend longarts kan u aanmelden bij het longrevalidatieteam.