Longfunctieonderzoek

Bij een longfunctieonderzoek wordt gebruik gemaakt van een meetapparaat dat uw ademhaling registreert. U moet daarbij ademen via een mondstuk dat met het meetapparaat verbonden is. Op uw neus krijgt u een neusklem die de beide neusgaten dichthoudt, zodat u alleen door uw mond kunt ademen. Longfunctieonderzoek wordt over het algemeen niet als benauwend of pijnlijk ervaren.

Er zijn verschillende onderzoeken voor de longfunctie. Op de volgende pagina's worden beschreven: