Histamine/methacholineprovocatietesten

Bij dit onderzoek wordt gemeten hoe gevoelig uw luchtwegen zijn. Hierbij wordt de stof histamine of methacholine gebruikt. Beide stoffen kunnen prikkelend werken op de luchtwegen, het zijn echter onschadelijke stoffen.

Voorbereiding

Wanneer u medicijnen gebruikt die de test kunnen beïnvloeden, dan staat op de medicatielijst aangegeven of u eventueel tijdelijk met het gebruik van deze medicijnen moet stoppen.

Tijdens het onderzoek

U ademt via een vernevelaar een kleine concentratie histamine of methacholine in, vervolgens wordt met een meetapparaat de luchtwegdoorgankelijkheid gemeten (zie spirometrie). De concentratie van de gebruikte teststof wordt steeds verhoogd. Mocht u reageren met luchtwegvernauwing, dan krijgt u vervolgens luchtwegverruimende medicatie geïnhaleerd.

Ongeveer 15 minuten na inhalatie van het medicijn wordt nogmaals de luchtwegdoorgankelijkheid gemeten. Het onderzoek is ten einde wanneer de spirometrie op de uitgangswaarde is teruggekeerd.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u uw medicijnen weer gebruiken zoals u gewend was. Het onderzoek duurt 30 tot 60 minuten.