Aanvullende onderzoeken

Bij deze onderzoeken hoeft u niet door een mondstuk te ademen.

Allergietest

Het kan zijn dat de klachten van uw luchtwegen voor een deel veroorzaakt worden door allergieën. Door middel van deze test kunnen de meest voorkomende inhalatieallergenen die effect hebben op uw luchtwegen opgespoord worden. Wanneer u medicijnen gebruikt die de test kunnen beïnvloeden, dan staat op de medicatielijst of u eventueel tijdelijk met het gebruik van deze medicijnen moet stoppen. Tenzij anders besproken met uw longarts.

Op de huid van beide onderarmen krijgt u verschillende druppels vloeistof. Met een priklancetje wordt door de druppel in de huid geprikt, zodat uw lichaam in contact komt met de desbetreffende stof. Vervolgens worden de druppels verwijderd. Het geheel moet een kwartier inwerken. Mocht het gaan jeuken, dan mag u niet krabben, dit vertroebelt de uitslag. Vervolgens leest de longfunctielaborant de reactie af van uw armen. Er wordt gekeken of er een reactie in de vorm van een of meerdere bultjes is ontstaan. Een reactie kan duiden op overgevoeligheid. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten inclusief wachttijd.

Handknijpkrachtmeting

Deze meting geeft een indruk over de kracht die uw spieren kunnen leveren. U zit rustig in een stoel. U neemt de handknijpkrachtmeter in uw hand. De longfunctielaborant geeft aan wanneer u krachtig moet knijpen. De meting wordt zowel met de rechter- als met de linkerhand tenminste drie maal verricht. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Vetvrijemassa-bepaling

Een longaandoening kan een afname van de spiermassa in het lichaam veroorzaken. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de verhouding vet- en spiermassa in uw lichaam. Voor het onderzoek is het van belang dat u een lege blaas heeft. Uw sieraden en uw bril moet u even afdoen. Eventueel worden uw lengte en gewicht opgemeten.

U ligt op uw rug op een onderzoeksbank, nadat u uw rechter schoen en –sok heeft uitgetrokken. Op uw rechterhand en -voet krijgt u elk twee elektrodes geplakt die in verbinding staan met het meetapparaat. Zonder dat u het merkt gaat er een klein signaal van de ene elektrode naar de andere. De meetgegevens worden verzameld. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Bloedgasanalyse

Bij dit onderzoek wordt gekeken naar onder andere het zuurstofgehalte (gassamenstelling) in het bloed. Er wordt wat bloed bij u afgenomen uit de slagader in uw pols. Na het prikje krijgt u een drukverband om de pols dat een anderhalf uur moet blijven zitten. Dit verband zit vrij strak. Gebruikt u bloedverdunners? Dan moet het drukverband twee uur blijven zitten. U kunt thuis zelf het verband verwijderen. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.

Mantoux

Bij dit onderzoek wordt aangetoond of u ooit in aanraking geweest bent met tuberculose. U krijgt een klein prikje in de huid van de linker onderarm. Dit prikje bevat een stof die een reactie in de huid kan geven als u ooit in aanraking bent geweest met tuberculose. In dit geval heeft uw lichaam antistoffen gemaakt die u uw hele leven bij u houdt. Als u deze stoffen in uw lichaam heeft, geeft de uitslag van de prik een positief resultaat in de vorm van een rode bult. Dit wil dus niet zeggen dat u tuberculose heeft! Na 3-5 dagen wordt de reactie afgelezen door de longarts.