Corona

In ziekenhuis Tjongerschans is de zorg voor patiënten met coronapatiënten voorlopig ingericht bij de longziekten. In de zorg voor patiënten met corona werken verschillende specialismen samen.

Behandelend arts

Een patiënt met (mogelijk) corona heeft altijd één behandelend arts. Dit kan een longarts of intensivist zijn, maar soms ook een medisch specialist uit een ander vakgebied. Het is goed om te weten dat onze medisch specialisten op de achtergrond samenwerken en voortdurend overleg hebben over hoe het beste te handelen is.

Behandeling

Op dit moment is er voor corona nog geen medicijn beschikbaar dat bewezen effectief is. Wel is er een combinatie aan behandelingen mogelijk waarmee het herstellend vermogen van het eigen lichaam wordt ondersteund. Er worden prikjes tegen trombose gegeven en er wordt dexamethason gegeven om de heftige ontsteking te remmen. Ook het toedienen van zuurstof en de inzet van beademingsapparatuur valt onder de behandeling. In onderstaande filmpjes wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is beademing in buikligging?
Patiënten met corona die ondanks de beademing een laag zuurstofgehalte in hun bloed houden, moeten op hun buik gedraaid worden. Op die manier kunnen ze meer zuurstof opnemen. Dit noemen we beademing in buikligging.

Wat is behandelbeperking?
Is beademing altijd de beste keuze? Of een intensieve behandeling, zoals een opname op de Intensive Care, zinvol is hangt af van de lichamelijke gezondheid en soms ook van de leeftijd van de patiënt.

Bezoek

Informatie over de bezoekersregeling vindt u op deze pagina onder de tab ‘Bezoek’.

Psychosociale hulp

Wij kunnen ons voorstellen dat uw opname een behoorlijke impact heeft op u, maar ook op uw naasten. Daarom bieden we psychosociale ondersteuning. Heeft u behoefte aan psychosociale steun, geef dit dan aan bij uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen een (webcam)consult voor u plannen met een medisch psycholoog. Daarnaast wordt de eerste contactpersoon van u gebeld door een maatschappelijk werker om te horen hoe het met hen gaat en of zij behoefte hebben aan steun. Dit telefonische contact zal plaatsvinden tussen 13.00 en 17.00 uur. De geestelijk verzorger is beschikbaar wanneer u of uw familie vragen heeft op het gebied van zingeving, spiritualiteit of levensbeschouwing. Ook zij zijn beschikbaar voor een individueel gesprek.

Nazorg en revalidatie

Patiënten die herstellen van het coronavirus blijken in veel gevallen last te hebben van verschillende gezondheidsklachten die door het virus veroorzaakt zijn. Om het normale leven weer zo goed mogelijk op te pakken is er in Tjongerschans een longrevalidatieprogramma speciaal voor coronapatiënten. Coronapatiënten kunnen te maken krijgen met longklachten vanwege hoge beademingsdruk op de Intensive Care (IC) of met beweegklachten vanwege spierafname door een langdurig verblijf in het ziekenhuis. Maar ook als er geen IC opname is geweest zijn patiënten vaak nog lange tijd vermoeid of kampen met psychische klachten. Goede nazorg is belangrijk om de draad weer op te kunnen pakken.

Longrevalidatieprogramma toegespitst op coronapatiënten

Het bestaande longrevalidatieprogramma wat Tjongerschans al biedt aan patiënten met bijvoorbeeld COPD is toegespitst op de nazorg voor coronapatiënten. Het programma is gericht op het verbeteren van de lichamelijke conditie en helpt patiënten om corona een plek te geven als dat nodig is. De patiënt wordt begeleid door een team van meerdere disciplines, zoals een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een medisch psycholoog en een longarts. Afhankelijk van ieders persoonlijke situatie passen we het programma aan en verwijzen we naar de juiste professionals.