Synacthentest

Met een synacthen-test meten we door middel van bloedonderzoek of uw lichaam voldoende bijnierschorshormoon (cortisol) aanmaakt. Uw arts vraagt dit onderzoek voor u aan.

Uitleg

Tijdens de test nemen we op gezette tijden bloed bij u af, nadat eerst een bepaalde stof (synacthen) via een infuusnaadje bij u is toegediend. Uw bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan uw arts afleiden of uw bijnieren goed functioneren.