Dialyse

Dialyse houdt u in leven als uw nieren nauwelijks nog werken. Er zijn twee manieren om te dialyseren.

Als uw nieren nauwelijks nog werken en een transplantatie niet (meteen) mogelijk is, heeft u een kunstnier nodig om in leven te blijven. Dit heet dialyseren. Deze behandeling heeft heftige bijwerkingen, zoals vermoeidheid en een groot risico op hart- en vaatziekten. Veel patiënten zeggen daarom: “Dialyseren is geen leven maar overleven”. Afhankelijk van uw leeftijd en conditie kunnen de gevolgen wel verschillen.

Er zijn twee manieren om te dialyseren. Bij peritoneaaldialyse (PD) filtert uw buikvlies afvalstoffen uit uw bloed; u krijgt daarvoor een katheter in uw buik. Bij hemodialyse (HD) filtert een kunstnier in een machine uw bloed; die machine sluit u aan op een bloedvat. PD geeft - vergeleken met HD - meer vrijheid en energie, maar ook complicaties zoals buikvliesontsteking.