Biopsie

Om te onderzoeken of u een tumor of uitzaaiingen heeft, haalt de arts soms wat cellen, vocht of weefsel bij u weg. Het weghalen van cellen of vocht heet een punctie. Het weghalen van een stukje weefsel noemen we een biopsie.

Hoe werkt een punctie of biopsie?

De arts kan een punctie of biopsie op verschillende momenten en manieren bij u afnemen. Hij bespreekt met u welke manier voor u het beste is:

  • via uw huid;
  • tijdens een (kijk)operatie;
  • tijdens een echografie;
  • tijdens een scopie.

De arts zuigt met een naald wat cellen of vocht op of haalt een stukje weefsel weg op de plaats waar de afwijking zit. Als het nodig is, wordt u plaatselijk verdoofd. De patholoog onderzoekt in het laboratorium de cellen, het vocht of het weefsel.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

De patholoog stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw arts. Hij bespreekt de uitslag met u.