Fertiliteit (vruchtbaarheid)

Wil je graag zwanger worden en is dat na een jaar nog niet gelukt? Dit kan je onzeker maken, want je weet niet of het in de toekomst wel gaat lukken. Je kan hulp zoeken om beter te weten wat er aan de hand is of om een behandeling te vragen. Via de huisarts krijg je dan een verwijzing naar onze polikliniek.

Eerste bezoek
Als jij en je partner voor de eerste keer op onze poli komen, dan neemt de doktersassistent een lijst door met vragen. Zo krijgen we inzicht in risicofactoren die mogelijk een rol spelen. Voorbeelden zijn: onregelmatige menstruaties, eileiderontstekingen of niet ingedaalde testikels bij de man in de kinderjaren. Als er eerder onderzoeken zijn gedaan, willen we dat graag weten. En natuurlijk of je eerder zwanger bent geweest en zo ja hoe dat is gegaan. Daarna maak je met je gynaecoloog een plan voor verder onderzoek of behandeling. Het is een persoonlijk plan dat bij jullie past.

Vervolgbezoeken
Vaak zijn er meer bezoeken nodig. Bijvoorbeeld voor echo’s om te zien hoe je follikels (eiblaasjes) zich ontwikkelen. Je kan dan kiezen of je dat ’s ochtends of ’s middags wil op een tijdstip dat jou goed uitkomt. Dat is wel zo handig, omdat je werk ook doorgaat.

Rozenberg J.,

Jantine Rozenberg
Functie
Assistent