Ambulight bij basaalcelcarcinoom

Wat is basaalcelcarcinoom?

Het basaalcelcarcinoom is een veelvoorkomende vorm van huidkanker. Het ontstaat uit de cellen van de opperhuid. Het basaalcelcarcinoom kan overal ontstaan, maar komt het meest voor in het gezicht en op het (kale) hoofd.

Behandelen huidkanker

Het basaalcelcarcinoom zaait vrijwel nooit uit, maar groeit wel door in het omliggende weefsel. Het is daarom heel verstandig om huidkanker zo vroeg mogelijk te laten behandelen. Fotodynamische therapie door middel van Ambulight is relatief eenvoudig, veilig, effectief en geeft een mooi cosmetisch resultaat.

Met de Ambulight kan de behandeling gewoon bij u thuis plaatsvinden. Alleen de voorbereiding gebeurt op de polikliniek Dermatologie.

Wat is Ambulight?

Ambulight is een draagbaar apparaatje. Het bestaat uit een of meer lampjes die op de te behandelen plek worden aangebracht. De lampjes zijn verbonden met een kastje dat wordt vastgemaakt aan uw kleding.

Hoe werkt fotodynamische therapie door middel van Ambulight?

 • Bij fotodynamische therapie wordt de huidkanker door middel van een crème extreem gevoelig gemaakt voor rood licht. Vervolgens worden de kwaadaardige cellen belicht, waardoor deze afsterven.
 • Na enkele weken worden ze vervangen door nieuwe, gezonde huidcellen.
 • Fotodynamische therapie heeft alleen effect op de kwaadaardige huidcellen en is daarom een heel effectieve behandeling.

Hoe verloopt fotodynamische therapie door middel van Ambulight?

U krijgt twee behandelingen die een week na elkaar plaatsvinden.

 • De dermatoloog maakt eerst de losse huidcellen en korstjes los van de plek die behandeld gaat worden. Dit is niet of nauwelijks pijnlijk.
 • Vervolgens wordt een crème aangebracht met als werkzame stof me-thylaminolevulinaat.
 • Deze stof wordt door de kwaadaardige huidcellen opgenomen en omgezet in een lichtgevoelige stof. De stof maakt de cellen extreem gevoelig voor rood licht.
 • Uw met crème ingesmeerde huid, wordt bedekt met afdekfolie.
 • Over de afdekfolie wordt een lampje aangebracht en aangesloten op het Ambulight-apparaat.
 • De doktersassistente stelt het apparaat vervolgens in.
 • Na één minuut wordt de Ambulight vergrendeld en kunt u met het apparaat naar huis.

Ambulight behandeling thuis

 • Soms krijgt u tijdens de belichting een branderig gevoel, de behandeling is niet erg pijnlijk.
 • Als u toch erg veel of ondraaglijke pijn krijgt, mag u het lampje er altijd afhalen!
 • Na de totale behandeltijd van 6 uur geeft de Ambulight met het woord END aan dat de behandeling is beëindigd.
 • U kunt dan het lampje eraf halen en weggooien.
 • Dek de behandelde huid af met het Mepitel gaasje en de pleister die u van de assistente heeft meegekregen. Dit moet u 2 dagen laten zitten.
 • Na één week wordt de hele procedure herhaald.
 • Na drie tot zes maanden komt u bij de dermatoloog voor controle.

Breng het Ambulight-apparaat de volgende dag terug naar de polikliniek Dermatologie en geef het daar aan de assistente.