Slaapwaakcentrum

Slaap is belangrijk en noodzakelijk voor mensen. Het is een periode van rust die we nodig hebben om lichamelijk en geestelijk te herstellen. Slaapstoornissen kunnen het functioneren overdag verstoren en uiteindelijk leiden tot andere klachten of ziektebeelden. Daarnaast is slaap belangrijk voor het herstel van patiënten na een doorgemaakte ziekte.

Opsporing, diagnose en behandeling
In ons Slaapwaakcentrum werken verschillende specialisten samen aan de opsporing, diagnose en behandeling van alle voorkomende slaapstoornissen. Verwijzing naar het Slaapwaakcentrum verloopt via uw huisarts of specialist. Als u bent doorverwezen naar ons Slaapwaakcentrum, bekijken wij wie van onze specialisten het beste bij uw slaapproblematiek past.

Samenwerking
Neurologen, longartsen, KNO-artsen, kaakchirurg, orthodontist, kinderarts, psychologen en de physician assistant werken samen in het Slaapwaakcentrum. Zij beschikken over uitgebreide kennis van hun eigen vakdiscipline en over specifieke expertise op het gebied van slaapgeneeskunde. Twee specialisten hebben de titel somnoloog en somno-technoloog. Dit is een op Europees niveau erkende kwalificatie in bekwaamheid in slaapgeneeskunde. Wij kijken breed naar de slaapstoornissen van patiënten. Zo kunnen hartritmestoornissen, longproblemen of neurologische aandoeningen de oorzaak zijn dat uw slaap telkens verstoord wordt. Samenwerking op al deze terreinen zorgt ervoor dat de oorzaak goed kan worden aangepakt. Het herstel verbetert, herhaling vermindert en het zorgt ervoor dat een betere medicatiekeuze kan worden gemaakt.

Blankvoort C.,

Caroline Blankvoort
Functie
Physician Assistant
BIG-inschrijfnummer
99046855081