Wachttijden vorige week

Naast toegangstijden bestaan er ook wachttijden. Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in de Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt weergegeven in weken. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen aangegeven hoelang patiënten de wachttijd de afgelopen 3 maanden is geweest (eerste kolom) en hoe lang patiënten actueel moeten wachten (tweede kolom). Bij de historische wachttijd moeten wij een landelijke definitie hanteren die kijkt naar de tijd tussen het eerste contact en de daadwerkelijke ingreep. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bij voorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden.

Wachttijden behandelingen in dagen

 

Specialisme

Behandeling

Actuele wachttijd

Historische wachttijd

Chirurgie

Operatieve verwijdering borstkanker

14

21

Chirurgie

Operatieve behandeling van carotispathologie *

 

-

Chirurgie

Operatieve verwijdering kanker van dikke darm

14

12

Chirurgie

Galblaasverwijdering

56

16

Chirurgie

Operatieve behandeling liesbreuk

56

28

Chirurgie

Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm *

28

14

Chirurgie/Dermatologie

Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)

95

46

Gynaecologie

Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering

28

39

Gynaecologie

Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting *

21

21

Gynaecologie

Operatieve behandeling stressincontinentie *

21

56

Keel-Neus-Oor Heelkunde

Tonsillectomie en/of adenotomie

14

54

Keel-Neus-Oor Heelkunde

Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot *

21

58

Keel-Neus-Oor Heelkunde

Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes

7

32

Neurochirurgie

Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose

8

28

Oogheelkunde

Initiële staaroperatie

42

42

Orthopedie

Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom

37

34

Orthopedie

Initiële totale heupvervanging

28

35

Orthopedie

Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie

28

22

Orthopedie

Initiële totale knie vervanging

63

76

Orthopedie

Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden

28

48

Urologie

Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *

21

63

Urologie

Sterilisatie man als zelfstandige verrichting

28

41