Wachttijden vorige week

Naast toegangstijden bestaan er ook wachttijden. Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in de Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt weergegeven in weken. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen aangegeven hoelang patiënten de wachttijd de afgelopen 3 maanden is geweest (eerste kolom) en hoe lang patiënten actueel moeten wachten (tweede kolom). Bij de historische wachttijd moeten wij een landelijke definitie hanteren die kijkt naar de tijd tussen het eerste contact en de daadwerkelijke ingreep. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bij voorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden.

Wachttijden behandelingen in dagen

 

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 15
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 16
Chirurgie Galblaasverwijdering  84 31
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  84 43
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm  21 16
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  46 67
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  56 36
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting  56 40
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie  56 99
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  126 36
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  28 47
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  126 21
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose  15 21
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  126 121
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  23 30
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  84 54
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  42 9
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  112 91
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  84 34
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom  21 21
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  73 20