Wachttijden vorige week

Naast toegangstijden bestaan er ook wachttijden. Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in de Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt weergegeven in weken. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen aangegeven hoelang patiënten de wachttijd de afgelopen 3 maanden is geweest (eerste kolom) en hoe lang patiënten actueel moeten wachten (tweede kolom). Bij de historische wachttijd moeten wij een landelijke definitie hanteren die kijkt naar de tijd tussen het eerste contact en de daadwerkelijke ingreep. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bij voorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden.

Wachttijden behandelingen in dagen

 

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 14
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 12
Chirurgie Galblaasverwijdering  42 44
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  42 93
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm * 21 18
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  73 13
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  28 36
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting * 21 122
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie * 21 105
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  42 93
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  21 26
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  42 24
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose     70
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  140 120
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  44 11
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  28 72
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  28 52
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  70 120
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  28 74
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * 21 6
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  21 8