Wachttijden

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (eerste kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De tweede kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

> Wachttijden vorige week 

Wachttijden behandelingen in dagen
Publicatiedatum:  07-01-2020

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 19
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie *   -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 14
Chirurgie Galblaasverwijdering  42 37
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  42 45
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm * 28 23
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  82 46
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  28 37
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting * 21 40
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie * 21 31
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  28 34
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot * 28 80
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  28 21
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose  43 7
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  56 43
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  44 30
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  28 46
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  28 24
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  63 78
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  28 29
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * 21 22
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  42 37