Wachttijden

In verband met onze maatregelen rondom het coronavirus, kan het zijn dat de wacht- en toegangstijden afwijken.

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (eerste kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De tweede kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

> Wachttijden vorige week 

Wachttijden behandelingen in dagen
Publicatiedatum:  28-07-2020

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker    19
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm    14
Chirurgie Galblaasverwijdering    37
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk    49
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm *   30
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  66 49
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering    38
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting *   40
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie *   31
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie    32
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot    80
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes    21
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose     11
Oogheelkunde Initiële staaroperatie    43
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  51 32
Orthopedie Initiële totale heupvervanging    46
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie    24
Orthopedie Initiële totale knie vervanging    77
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden    28
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom *   22
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  38 36