Wachttijden

In verband met onze maatregelen rondom het coronavirus, kan het zijn dat de wacht- en toegangstijden afwijken.

Wachttijd betreft de tijd die u moet wachten op een bepaalde poliklinische of klinische behandeling in Tjongerschans. De meting is in kalenderdagen en wordt gedaan volgens de gestelde normen van de NZa. Per specialisme wordt van een aantal behandelingen de historische- en de actuele wachttijd aangegeven. De historische wachttijd (eerste kolom) kijkt naar ingrepen die zijn uitgevoerd in het verleden. De tweede kolom (actuele wachttijd) toont hoe lang patiënten momenteel moeten wachten. De wachttijden kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijke wachttijd voor uw behandeling. Dit kan vele oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat u zelf graag pas in een bepaalde periode geholpen wilt worden of omdat er medisch inhoudelijke redenen zijn om sneller te opereren of juist eerst een andere behandeling te laten plaatsvinden. Wanneer er een sterretje ( * ) staat dan betekent dit dat de ingreep in de afgelopen drie maanden minder dan 15 keer is uitgevoerd binnen de specifieke locatie. Hierdoor kan de inschatting van de wachttijd minder nauwkeurig zijn.

> Wachttijden vorige week 

Wachttijden behandelingen in dagen
Publicatiedatum: 19-1-2021

Specialisme  Behandeling Actuele wachttijd Historische wachttijd
Chirurgie Operatieve verwijdering borstkanker  14 15
Chirurgie Operatieve behandeling van carotispathologie    -
Chirurgie Operatieve verwijdering kanker van dikke darm  14 16
Chirurgie Galblaasverwijdering  84 31
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk  84 43
Chirurgie Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm  21 16
Chirurgie/Dermatologie Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)  46 67
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering  56 36
Gynaecologie Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting  56 40
Gynaecologie Operatieve behandeling stressincontinentie  56 99
Keel-Neus-Oor Heelkunde Tonsillectomie en/of adenotomie  126 36
Keel-Neus-Oor Heelkunde Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot  28 47
Keel-Neus-Oor Heelkunde Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes  126 21
Neurochirurgie Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose  15 21
Oogheelkunde Initiële staaroperatie  126 121
Orthopedie Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom  23 30
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  84 54
Orthopedie Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie  42 9
Orthopedie Initiële totale knie vervanging  112 91
Orthopedie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden  84 34
Urologie Operatieve behandeling prostaatcarcinoom  21 21
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting  73 20