Toegangstijden

Op deze pagina staan de toegangstijden van Tjongerschans. Onder toegangstijd wordt verstaan 'het aantal dagen dat u na verwijzing door de huisarts moet wachten totdat de afspraak op de polikliniek in de Tjongerschans plaatsvindt'. Hierbij meten we in kalenderdagen. De weergegeven toegangstijd is de snelste tijd van het specialisme. De metingen zijn momentopnames en kunnen per patiënt verschillen. Dit heeft te maken met spoed, bepaalde zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist, zelf willen wachten enzovoort.

> Toegangstijden vorige week

Toegangstijden polikliniek en diagnostiek in dagen
Publicatiedatum:  07-01-2020

Specialisme Heerenveen Lemmer Sportstad Steenwijk Oosterwolde
Cardiologie 3 17      
Chirurgie 37        
Chirurgie - Mammapoli 10        
Dermatologie 9 13      
Gastro-enterologie (MDL arts)  7        
Gastroscopie (gastro-enterologie)  5        
Gynaecologie 8 11   9 7
Interne geneeskunde    18      
Kaakchirurgie           
Keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) 17 5      
Kindergeneeskunde 10 7      
Klinische geriatrie 24 24      
Longziekten 4 19      
Medische psychologie 46        
Neurochirurgie 29        
Neurologie 30 21      
Oogheelkunde 31        
Orthopedie     21    
Pijnbestrijding / Anaesthesiologie     24    
Radiologie - CT 10        
Radiologie - MRI 9   9    
Reumatologie 91        
Sportgeneeskunde          
Urologie 43     30