Verpleegafdeling BGB

Op verpleegafdeling BGB verblijven voornamelijk mensen die onder behandeling zijn van een neuroloog of een gastro-enteroloog. De volgende specialismen zijn dan ook op de afdeling vertegenwoordigd: Neurologie en MDL (Maag-, darm- en leverziekten).

De afdeling heeft 23 bedden, waarvan 4 bewaakte bedden voor de stroke-unit. De stroke-unit bestaat uit een 1 persoonskamer en een drie persoonskamer. Daarnaast zijn er vier vierpersoonskamers, 2 tweepersoonskamers en 2 eenpersoonskamers. Elke eenpersoonskamer heeft een eigen douche en toilet. En elke twee- en vierpersoonskamer hebben een eigen douche en toilet net buiten de kamer. Verder is er een multifunctionele ruimte. Dit is een kamer waar gesprekken worden gehouden, u kan verblijven met uw bezoek etc. 

Visites en consulten

Iedere ochtend lopen de neurologen visite, de MDL artsen op maandag, woensdag en vrijdag. Regelmatig zijn er co-assistenten aanwezig. Patiënten opgenomen op de stroke-unit worden bezocht door de CVA-verpleegkundige. Elke dinsdag en donderdag verricht een verpleegkundig consulent Decubitus en wondzorg indien nodig consulten.

Medewerkers

Op afdeling BGB werken verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, hotel service assistentes, medewerkers schoonhouden, vrijwilligers, secretaresses en een afdelingshoofd. Aan de afdeling zijn neurologen en gastro-enterologen en co-assistenten verbonden. Patiënten opgenomen via de stroke-unit worden tevens behandeld door de fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.

Routenummer

Volg routenummer 41