Verpleegafdeling 3

Op verpleegafdeling 3 verblijven patiënten die onder behandeling zijn van een longarts, cardioloog of internist. De volgende specialismen zijn dan ook de afdeling vertegenwoordigd: Longgeneeskunde, Cardiologie en Interne Geneeskunde.

Bloemen

Voor onze longpatiënten zijn bloemen niet toegestaan. Zij kunnen erg gevoelig zijn voor geuren en pollen van bloemen.

Routenummer

Volg routenummer 55.