Nazorg

In de meeste gevallen weet u minstens een dag van te voren wanneer u naar huis mag. Het tijdstip van ontslag is tussen 9.30 en 10.00 uur. Mocht u voor het vervoer van de verpleegafdeling naar de auto gebruik willen maken van een rolstoel, dan kunt u of degene die u ophaalt uit het ziekenhuis, deze alvast meenemen vanuit de centrale hal van ons ziekenhuis.

Transferverpleegkundige 

De transferverpleegkundige houdt zich specifiek bezig met patiënten die na hun ziekenhuisopname vervolgzorg nodig hebben. Zij is de schakel tussen het ziekenhuis en de diverse zorginstellingen en zorgaanbieders.

De transferverpleegkundige bemiddelt voor:

  • (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis;
  • opname in een zorghotel;
  • opname in een hospice;
  • het inzetten van (specialistische) thuiszorg;
  • het inzetten van terminale zorg in de thuissituatie;
  • het regelen van hulpmiddelen.

Meer over zorg na uw ziekenhuisopname

In deze uitgebreide folder leest u meer over nazorg. U leest er wat u zelf kunt of moet regelen én voor welke nazorg u in overleg met uw verpleegkundige een beroep kunt doen op de transferverpleegkundige om dit te regelen.

Contact

De transferverpleegkundigen hebben iedere dag telefonisch spreekuur van 13.30 - 14.30 uur. U kunt ons bereiken via: 0513 - 685 528.

Per e-mail kunt u ons bereiken via: transferbureau@tjongerschans.nl