Legitimeren in het ziekenhuis

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen geldt een wettelijke legitimatieplicht. Deze plicht geldt ook voor kinderen; al vanaf de geboorte. De legitimatieplicht houdt in dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet laten zien. Een verlopen legitimatiebewijs kunt u niet gebruiken. U kunt zich legitimeren met een: 

  • paspoort;
  • identiteitskaart;
  • rijbewijs;
  • vreemdelingendocument.

BSN

Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staat uw burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven heeft een BSN. Dit nummer wordt door alle overheidsorganisaties gebruikt (bijv. de Belastingdienst en de gemeente). Nederlandse ziekenhuizen zijn  wettelijk verplicht van alle patiënten het BSN te registreren en te controleren. De identificatieplicht is onder meer ingesteld om uw persoonsgegevens juist te registreren en om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw ziekenhuisdossier en uw verzekeringsgegevens.

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet u zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren.

Kinderen

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen onder de 14 jaar (al vanaf de geboorte). Breng bij uw bezoek dus altijd een geldig legitimatiebewijs van het kind mee. Een bijschrijving van een minderjarig kind op legitimatiebewijs van een ouder geldt nog als legitimatie in de zorg (zolang dit legitimatiebewijs van de ouder nog geldig is). Breng in dit geval het juiste legitimatiebewijs mee.

Verlopen legitimatiebewijs

Als uw legitimatiebewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren in het ziekenhuis. U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen. Kunt u dat niet meer zelf doen, dan zijn er veelal alternatieven. Een verpleeghuis of verzorgingshuis kan bijvoorbeeld de gemeente vragen iemand te sturen die van de bewoners foto’s maakt en vingerafdrukken afneemt. Het hangt van de instelling en van de gemeente af of deze service wordt gegeven. Om zorg in het ziekenhuis te kunnen ontvangen heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs

Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen.