Vragen over uw rekening

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over uw rekening.

Ik ben verzekerd, waarom heb ik de rekening thuis ontvangen?

Mogelijk zijn uw verzekeringsgegevens nog niet bij ons bekend. U kunt de rekening zelf naar uw zorgverzekeraar sturen. Het zou ook kunnen zijn dat de behandeling niet onder de basisverzekering valt. Mocht u hiervoor wel aanvullend verzekerd zijn dan kunt u de rekening alsnog indienen bij uw zorgverzekeraar.

Achter de verrichtingsdatum staat een getal van zes cijfers, waar staat dit voor?

Dit is de declaratiecode voor de DBC. Op basis hiervan weten de zorgverzekeraars wat zij moeten vergoeden.

Ik ben maar kort in het ziekenhuis geweest. Hoe kan het dat mijn rekening zo hoog is?

Dit is een gevolg van de landelijke DBC-systematiek. Per DBC wordt een tarief afgesproken met uw zorgverzekeraar. Een DBC is een bundeling van het gemiddelde aantal verrichtingen (zoals consulten, scans, onderzoeken, operaties e.d.) die horen bij de gestelde diagnose. Uw specifieke behandeling kan echter afwijken van het gemiddelde waardoor u een relatief hoge rekening ontvangt. Omgekeerd kan dit zich ook voordoen; uw specifieke behandeling was zwaarder dan gemiddeld maar u kreeg een rekening voor een gemiddelde DBC.

De datum op de rekening komt niet overeen met mijn bezoek aan het ziekenhuis. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat een eerder traject (na maximaal 120 dagen) is afgesloten en u opnieuw naar ziekenhuis moet. Er wordt opnieuw een traject gestart dat precies aansluit op het vorige traject. Bijvoorbeeld: het eerste traject eindigt na maximaal 120 dagen op 1 mei. Op 10 mei moet u weer langs het ziekenhuis. Er wordt nu automatisch een nieuw traject geopend op de datum 2 mei. Deze datum vindt u op uw factuur.

Kan ik een factuur krijgen voor een telefonisch consult?

Volgens de wetgeving mag vanaf 1 januari 2018 een telefonisch consult met een arts, verpleegkundig specialist of physician assistant in rekening bij de patiënt worden gebracht. Dit zal op de factuur zichtbaar zijn. U kunt dus een factuur krijgen zonder dat u fysiek in het ziekenhuis bent geweest.

 

Waarom heb ik nog geen rekening ontvangen?

Als u bij het ziekenhuis komt wordt er een traject gestart. Dit traject duurt maximaal 120 dagen waarna Tjongerschans vervolgens de hoogte van de rekening bepaalt en de rekening naar u toestuurt. Veelal wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Uw zorgverzekeraar neemt vervolgens contact met u op over eventueel te verrekenen bedragen.

Krijg ik mijn zorg (volledig) vergoed?

Hierbij staan de volgende vragen centraal:

  • Heeft u een zorgverzekering afgesloten?
  • Bent u niet verzekerd bij de ZEKUR-polis van VGZ?

Als u de bovenstaande vragen allen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan krijgt u uw zorg vergoed. Houd wel rekening met het eigen risico dat u mogelijk moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer informatie over geven.

Let op! De ZEKUR-polis van VGZ is door Tjongerschans in 2022 niet gecontracteerd, dit betekent dat u als patiënt het risico loopt een deel van de te maken kosten zelf moet betalen.

Wanneer brengt mijn zorgverzekeraar eigen risico bij mij in rekening?

Eigen risico wordt alleen verrekend als uw behandeling vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Op alle vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering wordt door uw zorgverzekering geen eigen risico bij u in rekening gebracht. Het eigen risico wordt berekend over het jaar waarin uw traject gestart is. U kunt dit jaar dus nog een afrekening krijgen van het eigen risico van vorig jaar.

Wat gaat mijn behandeling kosten?

Van te voren staat nog niet precies vast welke verrichtingen (zoals consulten, scans, onderzoeken, operaties etc.) er bij uw behandeling nodig zijn. Dit maakt het lastig om vooraf een prijsopgave te geven. Wilt u toch graag een prijsopgave ontvangen dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Markt & Bedrijfsinformatie, telefoon: 0513 – 685 022 of mail: markt@tjongerschans.nl.

Hoe geef ik wijzigingen in naam, adres, huisarts of verzekering door?

Bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis kunt u uw gegevens aanpassen (neem uw identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs mee) via de aanmeldzuil. U kunt uw wijziging ook telefonisch doorgeven via telefoonnummer 0513 - 685 600. Per email kunt u de wijzigingen doorgeven via afsprakenburo@tjongerschans.nl . Daarnaast is er de mogelijkheid om schriftelijk uw wijziging door te geven. Vermeld hierbij altijd uw BSN en uw verzekeringsgegevens in de brief. U kunt uw wijziging sturen naar onderstaand adres. Een postzegel is niet nodig.

Adres

Ziekenhuis Tjongerschans
T.a.v. Zorgadministratie
Antwoordnummer 1050
8440 VB  HEERENVEEN

Contact

Voor verdere/andere vragen kunt contact opnemen met de afdeling Zorgadministratie, telefoon 0513 - 685 016 (maandag t/m vrijdag, 8.00 - 16.30 uur) of mail zorgadministratie@tjongerschans.nl