Tarieven

Hieronder vindt u een tarievenoverzicht.

Passantentarieven

De passantentarieven zijn van toepassing wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Tjongerschans. U moet dan mogelijk de rekening (voor een deel) zelf betalen. 

Passantentarieven medisch specialistische zorg

Tarieven passanten 2020 (versie december).pdf

PDF DocumentTarieven passanten 2019 (versie januari).pdf

Paramedische zorg

De paramedische zorg (fysiotherapie, dieetadvisering, ergotherapie en logopedie) wordt gedeeltelijk vergoed door het basispakket. Het zou daarom kunnen zijn dat u een gedeelte zelf moet betalen. U kunt zich ook aanvullend verzekeren voor deze zorg. Verdere informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. 

Tarieven paramedische zorg

PDF DocumentTarieven paramedie 2019 (versie januari).pdf

PDF DocumentTarieven paramedie 2018 (versie april).pdf

Veelvoorkomende onverzekerde zorg

Hieronder vindt u een overzicht van zorg die niet in het basispakket zit en veel voor komt. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Als u niet aanvullend verzekerd bent zult u waarschijnlijk een gedeelte zelf moeten betalen. Informatie hierover kunt opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven veel voorkomende onverzekerde zorg

PDF DocumentTarieven veel voorkomende onverzekerde zorg 2019 (versie april).pdf

PDF DocumentTarieven onverzekerde zorg 2018 (versie april).pdf
Tarieven onverzekerde zorg dermatologie 2018 (versie april).pdf
Tarieven dermatologie 2019 (versie januari).pdf

Voorwaarden tarieven

De tarieven zijn onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze tarieven, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen. Wij zullen de ontbrekende tarieven zo spoedig mogelijk bekend maken. Wanneer er tariefverschil is tussen het moment van het opvragen van het tarief en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), dan is het tarief die geldt bij de aanvang van de behandeling van toepassing. De tarieven worden gepubliceerd onder voorbehoud van kennelijke schrijf- of typefouten.

Let op!

Op de tarieven is geen BTW van toepassing. In de loop van het jaar kan wellicht een aanvulling op de lijst komen waar we nu nog geen tarief voor hebben kunnen bepalen. U betaalt altijd een eigen risico van € 385,-. Het eigen risico kan, afhankelijk van uw keuze bij de zorgverzekering, ook een hoger bedrag zijn.

Contact

Voor vragen met betrekking tot de tarieven kunt u contact opnemen met de onderstaande afdeling Markt & Bedrijfsinformatie, telefoon 0513 - 685 022 (maandag t/m vrijdag, 8.00 - 16.30 uur).