Tarieven

Hieronder vindt u een tarievenoverzicht.

Passantentarieven

De passantentarieven zijn van toepassing wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Tjongerschans. U moet dan mogelijk de rekening (voor een deel) zelf betalen. 

Tarieven passanten 2024 (versie januari 2024).pdf

Tarieven passanten 2023 (versie mei 2023).pdf

Veelvoorkomende onverzekerde zorg

Hieronder vindt u een overzicht van zorg die niet in het basispakket zit en veel voor komt. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Als u niet aanvullend verzekerd bent zult u waarschijnlijk een gedeelte zelf moeten betalen. Informatie hierover kunt opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven onverzekerde zorg 2024 (versie januari 2024).pdf 

Tarieven onverzekerde zorg 2023 (versie januari 2023).pdf

Tarieven dermatologie 2024 (versie januari 2024).pdf

Tarieven dermatologie 2023 (versie januari 2023).pdf

Voorwaarden tarieven

De tarieven zijn onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze tarieven, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen. Wij zullen de ontbrekende tarieven zo spoedig mogelijk bekend maken. Wanneer er tariefverschil is tussen het moment van het opvragen van het tarief en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), dan is het tarief die geldt bij de aanvang van de behandeling van toepassing. De tarieven worden gepubliceerd onder voorbehoud van kennelijke schrijf- of typefouten.

Let op! Op de tarieven is geen BTW van toepassing. In de loop van het jaar kan wellicht een aanvulling op de lijst komen waar we nu nog geen tarief voor hebben kunnen bepalen. U betaalt altijd een eigen risico van € 385,-. Het eigen risico kan, afhankelijk van uw keuze bij de zorgverzekering, ook een hoger bedrag zijn.

Contact

Voor vragen met betrekking tot de tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling Markt & Bedrijfsinformatie, via telefoon: 0513 – 685 022 of mail: markt@tjongerschans.nl.