Kosten en vergoeding

Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Op de website van de rijksoverheid leest u welke zorg er onder de basisverzekering valt.

Verplicht eigen risico  

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgkosten. Het verplichte eigen risico wordt door de overheid vastgesteld en bedraagt in 2023 € 385. Dit betekent dat u de eerste € 385 van de zorgkosten zelf moet betalen. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. 

Aanvullende zorgverzekering

Niet alle ziekenhuiszorg valt (helemaal) onder de basisverzekering, ook wel onverzekerde zorg genoemd. Dit betekent dat u de rekening, of een deel daarvan, zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor echter aanvullend verzekeren bij uw zorgverzekeraar. Lees uw verzekeringspolis of informeer bij uw zorgverzekeraar welke zorg u krijgt vergoed.

Verwijsbrief

U heeft een verwijsbrief nodig als u wilt dat de zorgkosten door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Als u geen verwijsbrief heeft dan moet u de zorgkosten mogelijk zelf betalen. Dit geldt niet als u nog voor een bestaande zorgvraag onder controle bent bij de specialist (vervolgafspraak) en voor spoedeisende hulp. De verwijzer is in de meeste gevallen een huisarts, tandarts of een andere zorgverlener. Uw zorgverzekeraar bepaalt echter wie een geldige verwijzer is. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief is maximaal één jaar geldig.

Vergoeding consulten op afstand

Per 1 januari 2018 kan een consult op afstand in rekening worden gebracht bij u of uw zorgverzekeraar. Een consult op afstand is, onder voorwaarden, gelijkgesteld aan een herhaal-polikliniekbezoek en er wordt dan ook hetzelfde tarief gebruikt. Onder een consult op afstand verstaan wij:

  • een telefonisch consult / belconsult
  • een schriftelijk consult / consult via Mijntjongerschans (e-consult)
  • een screen-to-screen consult / een video-consult

De financiële afhandeling gaat precies zoals u gewend bent bij een polikliniekbezoek. Uw zorgverzekeraar krijgt een rekening van de geleverde zorg. Dit consult telt mee voor het eigen risico dat u betaalt. Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie door een e-mail te sturen naar zorgadministratie@tjongerschans.nl.

DBC-systematiek

Wanneer u bij het ziekenhuis wordt behandeld, wordt er een traject gestart. Dit traject bestaat uit alle verrichtingen die horen bij uw behandeling, zoals consulten, scans, onderzoeken, operaties e.d. Het traject wordt na een vastgestelde termijn afgesloten, dit kan maximaal 120 dagen zijn. Vervolgens wordt uit de combinatie van de diagnose en verrichtingen een Diagnose Behandel Combinaties (DBC) bepaald. DBC’s zijn door de overheid vastgesteld en bestaan uit de gemiddelde combinatie van verrichtingen bij een bepaalde diagnose. Per DBC wordt met de zorgverzekeraar een prijs afgesproken. De rekening wordt in de meeste gevallen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Goed om te weten

Zodra u bij het ziekenhuis komt wordt er een traject gestart. Een traject kan maximaal 120 dagen open staan waarna het (automatisch) wordt gesloten. Nadat het traject is gesloten kan de DBC worden bepaald en kan er een rekening worden verstuurd. Het is dus mogelijk dat de rekening enige tijd op zich laat wachten. Als een traject (bijvoorbeeld) in december 2022 is gestart loopt deze door tot in 2023 omdat een traject maximaal 120 dagen duurt. Omdat het traject in 2022 is gestart geldt hiervoor nog uw zorgverzekering van 2022, ook wanneer u bijvoorbeeld nog zorg krijgt in de eerste vier maanden van 2023. Daarnaast is uw eigen risico en eventuele aanvullende zorgverzekering van 2022 dan nog van kracht. Als er een (vervolg)traject wordt gestart in 2023 geldt de zorgverzekering van 2023.

 

Wanneer u onverzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Als u dit niet doet wordt u door het Zorginstituut Nederland aangemeld bij een zorgverzekeraar. Het Zorginstituut houdt de premie vervolgens in op uw inkomen. Mocht u toch onverzekerd zijn en zorg hebben genoten bij het ziekenhuis dan betaalt u de zorgkosten zelf. In deze gevallen worden passantentarieven in rekening gebracht.

Budgetpolis 

Indien u een budgetpolis afsluit kunt u maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen en zorgverleners terecht afhankelijk van of uw ziekenhuis contracten heeft afgesloten met de betreffende budgetpolis. Dat zou kunnen betekenen dat u voor geen enkele behandeling terechtkunt bij het ziekenhuis bij u in de buurt. Dit geldt overigens niet voor spoedeisende hulp, een verwijzing vanuit een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing) en verloskundige zorg, daarvoor kun je wel in elk ziekenhuis terecht. Let op, is uw polis niet door Tjongerschans gecontracteerd dan loopt u als patiënt het risico een deel van de te maken kosten zelf te moeten betalen. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de zorgkosten wel of niet worden vergoed. Dit kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar of door rechtstreeks contact te zoeken met uw zorgverzekeraar.

 

Meer informatie?

Heeft u na het lezen nog vragen? Bekijk voor meer informatie de onderstaande pagina’s.